Društvo

Dr Srzentić na sjednici u Briselu

| 04:05:2018 | 21:21:51

U Briselu se, 3. i 4. maja, održala deseta sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore, kao i Dan proširenja koji je okupio lokalne i regionalne predstavnike zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, Evropske komisije i Komiteta regiona.
 
Delegaciju predstavnika crnogorskih opština su predstavljali članovi ZSO: Aleksandar Kašćelan - gradonačelnik prijestonice Cetinje i kopredsjedavajući sa crnogorske strane, Zoran Srzentić - predsjednik Opštine Bar, Petar Smolović - predsjednik Opštine Bijelo Polje i Ranko Mišnić - predsjednik Opštine Mojkovac. Sjednici su prisustvovali i Refik Bojadžić - generalni sekretar Zajednice Opština i Vanja Starovlah - pomoćnik generalnog sekretara za evropske integracije i međunarodnu saradnju.
 

Otvarajući desetu sjednicu ZSO, kopredsjedavajući Aleksandar Kašćelan je, između ostalog, naglasio da je od izuzetne važnosti da lokalne samouprave budu, na svim nivoima, i nacionalnom i EU, sastavni dio svih strateških planova i aktivnosti u procesu pristupanja EU, kao i aktivan partner u njihovoj efikasnoj i kvalitetnoj implementaciji.
 
U okviru druge teme sastanka “Prevencija korupcije na lokalnom nivou” govorio je Bojadžić, koji je predstavio aktivnosti koje su crnogorske opštine sprovele u prethodnom periodu na planu borbe protiv korupcije. Dogovoreno je da se naredni sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora održi na jesen u Crnoj Gori.
 

Četvrta sjednica Dana proširenja je održana narednog dana. Na otvaranju su govorili Liliana Pavlova, ministrica za bugarsko predsjedavanje Savjetom EU i Johanes Han, evropski komesar za proširenje. Na Danu proširenja je govorio i Aleksandar Kašćelan koji je pozvao EU da inicira jaču i direktniju podršku evropskih institucija za lokalne samouprave i njihove asocijacije na Zapadnom Balkanu, sličnu onoj koja već postoji za centralni nivo vlasti poput Regionalnog savjeta za saradnju, Berlinskog procesa ili RESPA, ili da se obezbjedi mogućnost da jedan dio ovog programa bude opredijeljen za lokalne samouprave.
 
Dan proširenja organizuje Komitet regiona EU i posvećen je pitanjima i politikama proširenja. Fokus događaja je da zemlje koje su u procesu pristupanja EU treba da pripremaju ne samo centralne vlasti i administraciju za aktivnosti na ovom planu, već istovremeno i lokalni i regionalni nivo vlasti, budući da će se na tom nivou vlasti implementirati najveći dio evropskog zakonodavstva.