Društvo

Lokalni izbori, 17. maj

| 17:05:2018 | 11:00:24

DEMOS: MALJEVIK - GDJE SU MILIONI?

 
Priča o Maljeviku liči  na naučnu fantastiku. Na neku izmišljotinu, skeč! Ko bi normalan (a da nije iz Crne Gore) mogao povjerovati u ozbiljnost opštinskog projekta, čiji početak je još 2012-te oglašen na sva zvona? Danas, 2018-te, ne da nije završen, nego  se ne zna ni šta je urađeno, ni gdje se stiglo, niti kada i kako će se završiti. A ne zna se ni gdje su pare! Jedino što se sa priličnom sigurnošću može pretpostaviti jeste rizik da najavljene stotine miliona eura ispare! Da se i ovaj “veliki poduhvat” završi na štetu Opštine Bar i njenih građana, koji bi mogli ostati bez još  jednog od najvrjednijih resursa.
 
Od početka mandata Opštinskog parlamenta, na prvoj radnoj sjednici 2014. godine, predstavnici DEMOSA-a  tražili su da se otvori priča o Maljeviku. Isti zahtjev ponavljali su skoro na svakom zasjedanju. Iskoristili su i posljednju priliku, nezavršenu 21. sjednicu, i ponovo zatražili  izvještaj o realizaciji zaključaka o Maljeviku i odgovor na pitanje da li Opština novac od prodaje Maljevika drži u Prvoj banci? Naravno, predlog je odbijen. Veliko je pitanje da li će nove prilike biti, da li će zasjedanje formalno biti zavšeno, jer su izbori na pragu, a nedavni pokušaj je propao zbog nedostatka kvoruma.
 
Inače, jedina ozbiljna rasprava o Maljeviku u Skupštini Opštine vođena je 2016. godine. Nisu odbornici vladajuće koalicije iznenada odlučili da naprave izuzetak, da uvaže zahtjeve i predloge DEMOS-a i ostatka opozicije, već je povod bio Predlog odluke o izmjenama i dopunama DUP-a Maljevik. Najprije je odbornik Savo Vujošević intervenisao proceduralno, predlažući da se Skupština Opštine i javnost upoznaju sa informacijom koja je odbornicima dostavljena uz predlog odluke. Potom je, u ime svih odborničkih klubova opozicije, Vujošević predložio da Skupština povodom DUP-a Maljevik donese sledeće zaključke: SO Bar konstatuje da je u parničnom postupku Opštine protiv SONUBA Montenegro doo Podgorica Osnovni  sud u Baru donio presudu kojom se tuženi obavezuje da plati 9.345,710 eura. Presuda je postala pravosnažna krajem 2013-te, a izvršna u februaru 2014. godine; zadužuje se predsjednik Opštine da u roku od 30 dana naplati novčana potraživanja i uplati ih na račun Opštine Bar; nakon toga da obavijesti predstavnike SONUBE da je Opština spremna da naplaćena sredstva stavi na posebni račun, kao garanciju i spremnost da cjelokupni iznos uloži na područje DUP-a „Maljevik“ ukoliko SONUBA pokaže ozbiljnu namjeru da realizuje ovaj plan; ukoliko ne bude moguće realizovati prethodne zaključke, predsjednik se zadužuje  da u roku, ne dužem od dva mjeseca, realizuje izvršenje pravosudne sudske presude i naplati novčano potraživanje; odlaže se usvajanje DUP-a “Maljevik” dok se ne sprovede izvršenje pravosnažne i izvršne sudske presude.
 
Odbornici DEMOS-a nisu dozvoljavali da se zaboravi Maljevik. Skoro u svim predlozima dopune dnevnog reda insistirano je da predsjednik Opštine podnese izvještaj o najpoznatijem, a vjerovatno i jednom od najvrijednijih, detaljnih urbanističkih planova u Opštini. Interesantno je da je u proteklom četvorogodišnjem mandatu Skupštine Opštine Maljevik dva puta bio u dnevnom redu, ali je glasovima vladajuće koalicije iz dnevnog reda nestao! Teško je povjerovati da je bilo slučajno. Jedan ciklus se završava bez objašnjenja i odgovora šta je urađeno, zašto se izvršenje presude odlaže i zašto se ništa ne radi u Maljeviku? I najvažnije pitanje: Gdje su milioni eura? Na kom računu? U kojoj banci? Pošto prvi čovjek Opštine godinama izbjegava da nam to kaže, možda bi trebalo da pitamo vlasnika Prve banke? Da naše pare nisu tamo?
 
 
LEKIĆ: OGROMNI KULTURNI POTENCIJAL
TVRĐAVE JE ZAPOSTAVLJEN

 
Gostujući na izbornoj debati Radio Crne Gore, predstavnik liste pod brojem 3 Radomir Novaković Cakan – Biram Bar Vladimir Lekić je rekao:
 
"Da bi se bolje predstastavili turistima moramo da rekonstruišemo ono sa čim se oni prvo susreću, a to su željeznička, autobuska stanica kao i Luka Bar. Sigurno je da treba razmisliti, makar u periodu turističke sezone, o otvaranju info pulta koji je od pomoći turistima".
 
Govoreći o urušenoj tvrđavi, kandidat za odbornika Biram Bar Vladimir Lekić je rekao: "Jedno od pitanja koje građani Bara postavljaju je zašto je od svih starih gradova srušenih u zemljotresu jedino tvrđava iznad Bara ostala neobnovljena. Taj ogromni kulturni potencijal Bara je zapostavljen, a sigurni smo da postoje mnogi fondovi koji bi nam pomogli da ovaj problem riješimo. Ukoliko želimo bolje turističke sezone u budućnosti, ova tvrđava mora biti obnovljena što prije".
 
Vladimir Lekić se posebno osvrnuo na sredstva dobijena od Morskog dobra koja dolaze u opštinu, a iznose skoro 500.000 evra godišnje. "To je, na nivou 4 godine- 2.000.000 eura i mi iz Biram Bar želimo da taj novac bude većim dijelom vraćen u mjesne zajednice iz kojih je došao. Da je tako rađeno u prethodnom periodu, mislim da bi imali mnogo manje infrastrukturnih problema".

***

Reagovanje press službe „Biram Bar“ na današnju izjavu Veljka Banovića, kandidata za odbornika u SO Bar ispred koalicije “Bar za 21. vijek”:
 
Moglo bi se iz mnogo uglova analizirati saopštenje 3D koalicije, kako u Crnoj Gori zovu Demokrate i URA, pošto su njima rekli mnogo više o sebi nego ikada do sada.
 
-3D koalicija je mogla da pronađe i nekog drugog da govori o promjeni stranaka, a ne bivšeg policajca Veljka Banovića. Koliko je građanima Bara poznato, on je do sada bio u Pokretu za Promjene, odatle je prešao u POZITIVNU CG a odatle u URA.
 
-3D koalicija i njihovi eksperti koji govore kroz usta bivšeg policajca Banovića koji je promjenio 3 stranke, mogli su da pročitaju bolje Statut opštine Bar jer u članu 54. a) stav dva piše: Skupština može odlučiti da predsjednik Skupštine funkciju obavlja profesionalno.
Ukoliko nisu u stanju da pročitaju i protumače običan član Statuta – kako će i sa kojim ljudima voditi grad, ukoliko se budu pitali. Možda upravo zbog toga što umiju da pročitaju samo jedan stav nije još promjenjen gradonačelnik Budve iako se 3D koalicija na to obavezala Ugovorom.
 
-3D koalicija kroz usta bivšeg policajca Banovića koji je promjenio 3 stranke kaže: "Biram Bar predlaže konkretne ideje, jer nemaju vremena za 3D animacije i tako dalje i tome slično". Tačno gospodo – nemamo vremena kao vi za crtanje crteža – neko mora i da radi.
 
-3D koaliciji kroz usta bivšeg policajca Banovića koji je promjenio 3 stranke smeta što Novaković daje svoju platu u dobrotvorne svrhe. Možda su prije toga trebali da nam saopšte koliko su oni izdvojili za dobrotvorne svrhe. Od njihovih predsjednika pa do funkcionera u Baru. Možda su pare potršili na štandove, bilborde, skupe programe, koka-kole, plastične čaše, balone i 3D animacije.
 
-3D koalicija na kraju svog pamfleta kroz usta bivšeg policajca Banovića koji je promjenio 3 stranke kaže: Ovom prilikom nećemo previše o DPS-u jer se već sve dobro zna.
 
-3D koalicija bi trebalo da zna i da je vrijeme pokazalo da su sve prethodne stranke u kojima je bio bivši policajac Banović nestale, a da je on uvijek uspješno pronalazio novu u kojoj bi našao uhljebljenje.

 
 
SDP BAR: LUKA BAR NE SMIJE DA SE “RASKOMADA”


 
Saopštenje predsjednika OO SDP-a Bar, Dragan Vojvodić:
 
Dana 16.05.2018.godine, odborničkom klubu SDP-a Bar u Skupštini opštine Bar i svim drugim klubovima odbornika, Sindikat lučkih radnika“Luka Bar“, dostavio je dopis, u kojem, između ostalog, navode namjeru menadžmenta da izvrši restruktuiranje a.d.“Luka Bar“, da je odluka o tome donijeta na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara održanoj 23.03.2018. godine, na osnovu odluke Odbora direktora od 01.03.2018. godine. Takođe, navode da zaposleni o svemu navedenom nijesu ni konsultovani ni obaviješteni, a što je sve suprotno članu 158 Zakona o radu, članu 55 Opšteg kolektivnog ugovora i članu 163 stav 2 Kolektivnog ugovora Luke Bar, kojim propisima je utvrđena obaveza poslodavca da informiše sindikalnu organizaciju o razvojnim planovima i njihovom uticaju na položaj zaposlenih, kao i o donošenju programa o uvođenju tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena i programa ostvarivanja prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba.
 
Isto tako, Sindikat zahtijeva od Odbora direktora da se a.d. Luci Bar pripoje prethodno vještački formirana zavisna društva. Zaposleni su s pravom zabrinuti namjerom Odbora direktora za „iznalaženjem novog modela organizacione strukture“.
 
SDP Bar poziva menadžment a.d. Luka Bar da se suprotstavi naumu Odbora direktora, ukoliko formalno ili neformalno ne stoji iza takvog nauma.
 
Podsjećamo da je prije izvjesnog vremena Skupština opštine Bar (i pozicija i opozicija) usvojila zaključke da se ne ide u privatizaciju a.d.Luka Bar, a ceh dizanju ruke, „platio“ je bivši izvršni direktor. Podsjećamo javnost Bara i Crne Gore, da su sve ono što su u javnost iznosili predstavnici Savjeta za privatizaciju, pa i dio tadašnjeg menadžmenta gotovo tri mjeseca, opovrgli za nekoliko minuta. A izgledalo je da je tada planirana privatizacija od Boga data.
 
Pitamo se da li je nova „ideja“ samo ona stara, kroz formu dodatne segmentacije. Kroz formu, raskomadaj sve, lakše će se „prodati“ samo oni djelovi koji donose profit. Kada smo već kod Luke Bar, pozivamo Ministarstvo pomorstva i saobraćaja, Lučku upravu i nadležne inspekcijske organe, da provjere informaciju da li i na koji način Port of Adria „krpi rupe“ nedostajućeg broja zaposlenih ( na dnevnom nivou). Svakako, SDP Bar kao dio buduće vlasti u Baru, postaviće ovo pitanje na dnevni red Skupštine opštine Bar, nakon njenog konstituisanja. Cijenimo da ćemo u tome imati podršku ne samo budućih odbornika, već i građana Bara i zaposlenih u a.d. Luka Bara i da nećemo dozvoliti da ovo prođe isključivo kao „državni“ posao.
 
 
PEŠIĆ: SD BAR ĆE PODSTICATI RAZVOJ
MALOG I SREDNJEG BIZNISA

 
 
Izjava Janka Pešića, kandidat na listi “Socijaldemokrate - Mićo Orlandić - Dosljedno za nova radna mjesta i razvoj Bara”:
 
Socijaldemokrate Bar će se snažno zalagati za stvaranje adekvatnih uslova za razvoj preduzetništva, odnosno konkurentnih malih i srednjih preduzeća kao glavnih pokretača dugoročnog i održivog privrednog razvoja naše opštine u narednom periodu.
 
U našem društvu, u kojem je izražena socijalno-ekonomska stratifikacija, Socijaldemokrate ističu važnost oslanjanja na ekonomsku filozofiju koja za posljedicu ima stvaranje stabilnog srednjeg sloja stanovništva kao okosnice privrednog razvoja. Dugoročan i stabilan privredni razvoj mora biti lišen populističkih ekonomskih zahvata koji imaju kratkoročni efekat. Umjesto glomaznih privrednih subjekata sa hiljadama zaposlenih, treba podizati manje, profitabilnije i lakše održive proizvodne i druge sisteme, odnosno prerađivačke kapacitete, koji se brže i lakše mogu prilagođavati zahtjevima tržišta. Neophodno je da stvaramo uslove za veću fleksibilnost naše ekonomije, odnosno moramo se brže prilagođavati savremenim ekonomskim tokovima, jer je jedini cilj pravih sljedbenika izvorne socijaldemokratske ideje u Baru, lijep i ugodan život svih naših sugrađana od rezultata svog rada.
 
Upravo u cilju stimulisanja preduzetništva i podsticanja osnivanja, razvoja i održivosti malog i srednjeg biznisa, u našem programu smo previdjeli osnivanje Agencije za ekonomski razvoj opštine Bar. Bar, kao grad koji se najbrže razvija u ovom dijelu Evrope, zaslužuje da ima svoju razvojnu agenciju, i upravo osnivanje te institucije će biti prioritet barskih Socijaldemokrata nakon izbora 27. maja. Sredstva za poslovanje Agencije obezbijedićemo iz budžeta opštine Bar, posredstvom koje ćemo obezbijediti preko pet miliona eura za podsticanje zapošljavanja, za kreditiranje u funkciji stimulisanja poljoprivrede, turizma i malog i srednjeg biznisa i obavljanje ostalih poslova i aktivnosti kojim se obezbjeđuje podrška unaprijeđenju preduzetništva i ekonomskom razvoju naše opštine, što će u konačnom dovesti do značajnog smanjenja nezaposlenosti u našem gradu.
 
Poštovani sugrađani, Socijaldemokrate imaju jasnu viziju ekonomskog razvoja našeg grada, prilagođenu modernim ekonomskim tokovima. Zato 27. maja, vaš izbor nije težak. Broj 8 za ekonomski prosperitet Bara!


BANOVIĆ: MI VAS NEĆEMO IZNJEVERITI

 
Izjava Veljka Banovića, kandidat za odbornika u SO Bar ispred koalicije “Bar za 21. vijek”:
 
Ovih dana prepucavaju se SD i Biram Bar, ko je idejni tvorac naknada za legalizaciju objekata. Biram Bar predlaže konkretne ideje, jer nemaju vremena za 3D animacije i tako dalje i tome slično. Ovim tekstom ne želimo da ulazimo u raspravu ni sa jednom od 11 lista koje su prijavljene za lokalne izbore, ali je vrijeme da neko nazove stvari pravim imenom.
 
Cakan Novaković “Bira Bar”. Bilo bi odlično da nije tužno i ironično. Poštovani Cakane, ljudi ovog grada su glasali za Vas kao člana Pozitivne Crne Gore, koja je bila 100% opoziciono deklarisana stranka. Kako se završilo, svi dobro znamo. A još bolje znamo, da ste od opozicionog odbornika, koji je mogao da promjeni vlast, izabrali fotelju Predsjednika lokalnog Parlamenta. Niste “birali Bar”. Mnogi naši sugrađani znaju vašu čuvenu: “Ljudi, ja sam trgovac.” Ništa strašno, to smo znali i ranije, da ste trgovac, ali ste prošli put trgovali na štetu onih koji su Vas glasali. Tako Vi dođoste do ostvarenja svog cilja, “biram fotelju”. Prvo što smo saznali je da svoju platu Predsjednika lokalnog Parlamenta dajete u dobrotvorne svrhe. Prema Pravilniku o lokalnoj samoupravi, za to mjesto nije predviđena plata. Kako onda svakog mjeseca idu pare iz opštinske kase za neke dobrotvorne organizacije, a u vaše ime.
 
Tada izabraste fotelju, a sada birate Bar. Vaša kalkulacija o pravičnoj legalizaciji, bez predhodno urađene temaljne i stručne analize je apsurdna i totalno smiješna. Ali iz vašeg izlaganja, kuće ovim postupkom legalizacije i plaćanja komunalija, zapravo ne bi dobile asfaltni put, struju, vodu i kanalizaciju, jer bi Vi te pare trošili na izgradnju nečega drugog.
 
Znamo da biste ponovo da birate fotelju, pa Vas molimo da birate neki drugi grad, što dalje od Bara. Želimo Vam srećan put i puno uspjeha u prodaji papuča za plažu i patika za trčanje po svim terenima.
 
SD nastupa možda da ili ne - ozbiljnije od gore pomenute liste, iskusni su to političari, već decenijama u vrhu vlasti. Žele da uloze 5 miliona eura u naredne 4 godine u otvaranje novih radnih mjesta… Da li ovih 5 miliona dolazi iz naknade za legalizaciju ili iz kredita? Kakva nova radna mjesta će otvoriti? Hoće li Orlandić Prvi, pošto je zaposlio Orlandića Drugog sada praviti aerodrome u Baru za Orlandića Trećeg ili ce Osman Drugi, ostaviti Osmanu Trećem da gradi vidikovce po vrhu Rumije od para TO? Ili će otvarati benzinske pumpe na svakih 5 kilometara i graditi spa centre na pjeni mora i tako redom vjekovima?
 
Gospodo iz SD, znamo da umijete uništavati društvene firme, jer su privredni giganti našeg grada izbrisani iz sjećanja mnogih, naročito mlađih. Znamo da umijete praviti firme i radna mjesta, ali isključivo za sebe i vaše potomke. Znamo da vam je Predsjednik partije čovjek koji ne govori istinu - sud tako kaže. Znamo da znate kako mnoge da prevedete žedne preko vode, ali ovog puta ste pretjerali i to debelo.
 
Ovom prilikom nećemo previše o DPS-u jer se već sve dobro zna. Uspješno, našim novcem, asfaltiraju po neku ulicu, zakopaju po neku vodovodnu ili kanalizacionu cijev, obilježe pružni prelaz, ofarbaju po neku učionicu i onda dođu na trg i busaju se u prsa junačka kako su napravili dobro našem gradu. Uzgred, nestane po nekoliko miliona iz opštinskog budžeta, u nepoznatom pravcu ali nam zato ostave da plivamo po centru grada čim kiša malo jače počne da pada.
 
Demokrate i Ura, ljudi za 21. vijek neće spašavati DPS, pružati im ruku, već ćemo ih na izborima 27.maja poraziti i smijeniti kao najveću pošast koja je zadesila Crnu Goru i naš grad. To je osnovni uslov svjetlije i ljepše budućnosti nas i naše djece. Dragi sugrađani, bez straha i sa osjećajem da bolje sjutra postoji, dajte nam podršku, a mi vas sigurno nećemo iznevjeriti.


IZ SUTOMORA KREĆE BAKLJA SLOBODE KOJU NOSI DF – SNP KOALICIJA


 
Izjava Vasilise Sekulović, kandidat Koalicije „DF-SNP, Za grad koji volimo“:
 
Kao rođena Sutomoranka uvijek sam bila usmjerena na Bar. Svaki odlazak u grad, za koji su mi roditelji uvijek govorili da je naljepši i najčistiji u Crnoj Gori za mene je uvijek bio doživljaj.
 
 Ali nije mi kao djetetu bilo jasno zašto moje Sutomore nema iste uslove za život, zašto djeca iz Sutomora nemaju jednake uslove kao njihovi vršnjaci iz Bara. To pitanje je ostalo isto i danas kada sam student, a odgovora i dalje nema.
 
Sutomore još uvijek nema svoju opštinu, koja mu je nepravedno ukinuta prije više od šest decenija.

Nema svoju srednju školu. Zašto mjesto koje je kroz istoriju imalo svoju opštinu, svoju upravu i administraciju, postaje mjesto iz kojeg rano odlazimo, mjesto o kojem se priča u pošalicama. Zašto Sutomore danas živi na rubu građanske i civilizacijske kulture?
 
 Zašto su uništeni giganti poput HTP „Korali“, „Inex - Zlatna obala“, „Onogošt“, a sa njima i Sutomore kao destinacija u koju su dolazili turisti iz čitave Evrope?
 
Nažalost, Sutomore su uništili ljudi koji zadnjih 20 godina vladaju barskom opštinom. To su isti oni ljudi koji su svjedočili zlatnom dobu sutomorskog turizma, ali su zbog ličnih interesa promijenili kapute i postal moderni političari koji ne vide ništa strašno u urušavanju onoga što je decenijama stvarano.

Svojom politikom su uništili turističku privredu, izolovali nas od svijeta, rasprodali i privatizovali sve, zaposlili svoje prijatelje i rođake, uništiće i ovo što je ostalo ako ih u tome ne spriječimo.
 
Danas nam nude stabilnost i napredak, kažu da su dosljedni za sigurna radna mjesta, neki su se sjetili da sad „Biraju Bar“ nakon što su nekoliko godina održavali na vlasti one koji su Bar uništili.
 
Sigurna sam da Barani neće još jednom nasjesti na ove prevare,oni ne žele stabilnost i napredak za sve, već samo za sebe, ne žele radna mjesta za sve, već za partijski podobne, Bar biraju samo za svoju korist, dok mladi Barani svoju egzistenciju rješavaju po bijelom svijetu.
 
Hoću da moje Sutomore ponovo bude turistički centar u koji će dolaziti ljudi iz čitavog svijeta. Ne želim da Sutomore i dalje sipa novac u kasu barske opštine koja to koristi za finansiranje podobnih NVO.

Želim da se taj novac ponovo ulaže u projekte koji će Sutomoru vratiti stari sjaj.
 
Ne dozvolimo da nas ponovo dijele i podjelama pune vlastite džepove jer se mi nikad nismo dijelili, i imamo bezbroj dokaza za to.
 
Neka iz Sutomora krene baklja slobode, pred građanima je lak izbor - DF- SNP koalicija na glasačkom listiću pod brojem jedan, i naš program za Sutomore koje volimo i kakvo je nekad bilo.

 
OO DPS BAR UPRILIČIO SVEČANI KOKTEL U ČAST POBJEDE MILA ĐUKANOVIĆA

 
OO DPS Bar je sinoć od 20:30h, ispred Dvorca Kralja Nikole, ogranizovao koktel povodom pobjede predsjedničkog kandidata Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima održanim 15. aprila. Koktelu je prisustvovalo preko 1.000 građana i građanki Bara, kojima su uz prigodan muzički program predstavljeni kandidati za odbornike Opštinskog odbora DPS Bar.
 
Na koktelu su govorili novoizabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, predsjednica OO DPS Bar Branka Nikezić, nosilac liste na predstojećim izborima Dušan Raičević i predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić. Koktelu je ispred Predsjedništva DPS-a prisustvovao i koordinator OODPS Bar, gdin Branimir Gvozdenović.
 
Nakon predstavljanja odborničkih kandidata, uz muzički program, nastavljeno je druženje predsjednika Đukanovića sa gostima.
 
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je kazao da mu pored „dosadašnjih rezultata lokalnih vlasti“ dodatni optimizam pred lokalne izbore uliva i „kratak osvrt na našu političku konkurenciju” i poručio da je siguran da građani Bara ni u buduće neće podržati avanturiste iz opozicije koji, čini se, "što duže trče, sve su dalje od cilja".
 
"Nakon svih gromoglasnih najava kako će nas poraziti na predsjedničkim izborima. danas prisustvujemo nezanimljivoj predizbornoj kampanji, a toj nezanimljivosti upravo doprinosi nekvalitet političke i izborne ponude opozicije. Gotovo da ne možete registrovati nijedan suvisao politički ton opozicionih partija koji na ozbiljan način može ugroziti političku dominaciju  DPS. Sve što možemo vidjeti je animoznost prema  nama koja se nažalost, vjerovatno zbog dugogodišnjih trauma zbog izbornih poraza  pretvorila u mržnju koja ih je potpuno zaslijepila i kojom pokušavaju  da negiraju sve ono što smo  uradili do sada", kazao je Đukanović.
 
Napominjući da nije dovoljno biti samo oponent i lider političke partije „da bi se bilo vjerodostojnim negirajući ono što je očigledno“, Đukanović je dodao da opozicija tako biva „sve manje relevantna“.
 
Govoreći detaljno o programu koji DPS ima za dalji razvoj Bara, Raičević je naglasio da je osnovni cilj realan, a to je da se prepolovi nezaposlenost u Baru u naredne četiri godine.  „Spremni smo da radimo i preuzmemo potpunu odgovornost za uspjehe i neuspjehe. Mjerilo našeg uspjeha biće kvalitet života svih građana Bara. Vaša podrška nam je neophodna ne zbog privilegija, već zbog prilike da nastavimo odgovorno i moderno upravljamo našom Opštinom“, zaključio je Raičević.

 
Predsjednica OO DPS Bar, Branka Nikezić građanima Bara je zahvalila na podršci koju poklanjaju Milu Đukanoviću i DPS-u, sve ove godine. Predsjedniku Đukanovuću je čestitala na pobjedi i podsjetila da je u Baru osvojo rekordnih 11.370 glasova podrške. 11.370 glasova podrške, ljudi, koji vjekovima žive u multietničkom skladu, čiji je  on moderni promoter.
 
Predsjednik Opštine Bar, dr Zoran Srzentić, zahvalio se sugrađanima za podršku svim realizovanim projektima kojih je u prethodnom periodu bilo puno i koji su u značajnoj mjeri unaprijedili kvalite života svih građana Bara. Podsjetio je na vrlo važan segment lokalne uprave, koji se odnosi na konsolidaciju javnih finansija kao osnovnog preduslova da lokalna uprava bude kvalitetan servis građana. dr Srzentić je izrazio svoje uvjerenje da će građanina 27. maja znati da prepoznaju i podrže politiku kontinuiteta ostvarivanja dobrih rezultata i jasne vizije za bolju budućnost Bara.

 
Povodom početka mjeseca Ramazana, nosilac liste DPS-a na predstojećim lokalnim izborima, Dušan Raičević, i kandidati  za odbornike OO DPS Bar, Ljubomir Kočović, Božidar Janković, Aleksandar Markolović i Jovan Popović, juče su u Islamskom Centru u Baru, porodicama u stanju socijalne potrebe uručili 140 paketa pomoći sa namirnicama potrebnim za pripremu kvalitetnog iftarskog obroka.
 
Dušan Raičević je tom prilikom iskazao zadovoljstvo što je u prilici da svojim prijateljima, komšijama islamske vjeroispovjesti, koji su u stanju scojalne potrebe, omogući  sve što je neophodno za iftaski  obrok, dodajući da su humanost,  tolerancija, i skladan suživot Barana svih vjera i nacija, zvijezda vodilja politike DPS-a u Baru. Raičević je tom prilikom čestitao sugrađanima početak mjeseca Ramazana i poželio da ga provedu u dobrom zdravlju i porodičnom miru.