Društvo

Danas novi tretman suzbijanja komaraca

| 18:05:2018 | 10:31:28

Radna jedinica Ekološka sanitacija, koja posluje u okviru Komunalnog sektora DOO Komunalne djelatnostu Bar, obaviće danas (petak) tretman larvicidnog suzbijanja komaraca.
 
Tretman će se obaviti biološkim larvicidom “Larva Stop ZG“.
 
U akciji će biti obuhvaćena kompletna površina Opštine Bar – kanali i stajaće vode,koji su idealno stanište za larve komaraca.
 
Ovo je treća od planiranih aktivnosti na suzbijanju larvi i odraslih formi komaraca. Planirano je još šest tretmana uništavanja odraslih formi u ljetnjim mjesecima putem zadimljavanja.