Društvo

Lokalni izbori, 21. maj

| 21:05:2018 | 12:00:01

ODBORNICI DPS-A U ŠUŠANJU

 
Nosilac liste DPS Bar, Dušan Raičević juče je razgovarao sa stanovnicima mjesne zajedice Šušanj.
 
U razgovoru sa građanima on je kazao da će u naredom periodu novoizgrađeni rezervoar Šušanj 2 početi da se koristi u punom kapacitetu, te da će se riješiti dugogodišnje pitanje vodosnabdijevanja naselja Vitići. Takođe, nastaviće se sa ulaganjem u putnu infrastrukturu po prioritetnim pravcima mjesne zajednice kao i izgradnjom kanalizacione mreže na kompletnom području. Sa građanima su razgovarali i kandidati za odbornike iz Šušanja: Ljubomir Kočović, dr Dragoslav Tomanović, Aleksandra Glavanović i Jovan Popović.

 
DEMOS: KAKO JE ODNAROĐENA SMUĆKANA KOALICIJA RADILA PROTIV BARA I BARANA
BAR ZA 21. VIJEK: GDJE SU PARE ZA SPORT ZAVRŠILE?
 

 
Dr Željko Todorović, kandidat za odbornika “Bar za 21. vijek”:
 
Mimo zakona i važećih lokalnih normativa o finansiranju sporta u našem gradu, opštinski budžet prikazuje da je u prethodne dvije godine raspodijeljeno 610.000 eura, a kome i kako, to niko ne zna ili ne želi da odgovori. Dva puta smo tražili ove informacije. Oba puta smo bili uskraćeni za odgovor.
 
Ono što je poznato je činjenica da je u 2016. godini, prema budžetu koji je dostupan na sajtu Opštine Bar, dato 260.000 eura sportskim klubovima, a u 2017. 350.000 eura. Kako je to urađeno, znaju samo oni koji su taj novac nekome dali, a dali su ga mimo zakona i postojećih pravila. Konkurs koji je bio raspisan za 2016. godinu je poništen, a za 2017. dva člana komisije, koja je nadležna za distibuciju ovih sredstava, nisu htjeli ni željeli da stave svoj potpisna ta dokumenta, pa novac nije mogao biti nekome dat, barem ne na legalan i zakonit način. Ukratko, 610.000 eura poreskog novca građana Bara jednostavno je nestalo i to na nelegalan način. Šta 610.000 eura za naš bogati grad, kako nas neki opisaše prije neki dan. Ili 120.000 turističkog novca? Ili nekoliko miliona koji volšebno mijenjaju svoje destinacije, a sve bez pokrića i uz blagoslov i odobrenje vladajuće garniture. Pitamo još jednom, kuda odoše pare namijenjene za sportske klubove?  Po kom osnovu i po kom pravilniku?  Mislimo da pitanja nisu baš teška, sigurno su lakša od pitanja na prijemnom ispitu bilo kog fakulteta u našem gradu.
 
Ovih dana sve liste izniješe svoje viđenje napretka našeg nam grada i svi pomenuše sportski turizam. Uz dužno poštovanje prema nekima, mozda bi bili u stanju da nam objasne šta pod tim podrazumijevaju. Ovi što su na vlasti očigledno misle da je otimanje od lokalnog sporta OK, ili smatraju da je sportski turizam šetnja i turističko putovanje na teret budžeta sporta. Koliko je sport i ulaganje u sport ozbiljna tema, navešću vam da se iz Lutrije Evrope (LE) SVAKE godine izdvaja 2,2 milijarde za sport i razvoj sporta. U isto vrijeme EU izdvaja 1,9 milijardi za razvoj malih i srednjih preduzeća i to za 4 godine! Samo LE generiše preko 40.000 radnih mjesta godišnje. Poštovani građani, dok Evropa ulaže 20 + milijardi eura svake godine u sport, nama nestade 610.000 eura u vidu lastinog repa!
 
Da ne bude da samo kritikujemo, mi imamo i rješenja. Prvo se mora izraditi strategija razvoja sporta u našem gradu. Sport se mora posmatrati kroz svoje elementarne oblike, rekreativni, amaterski i profesionalni. Svaki od ovih oblika mora imati svoje detaljno definisano mjesto i budžet za njegove aktivnosti. Sport je još daleko prije nove ere definisan kao: “Mens sana in corpore sano” – “U zdravom tijelu i zdrav duh”. Pored ostvarivanja vrhunskih sportskih rezultata, sport ima i socio-kulturološku dimenziju koja se u svim razvijenim zemljama svijeta izuzetno uvažava. Sport nije bitan samo za omladinu i mlade ljude, sport je vrlo bitan i za naše starije sugrađane, da ne kažem penzionere. Mi želimo i njima da pružimo mogućnost da koriste sve pogodnosti i resurse Sportskog centra i stručnog kadra, kako bi poboljšali i unaprijedili kvalitet svog života. Mi sport ne vidimo isključivo kroz broj registrovanih klubova u našem gradu, već kao oblik društveno korisne aktivnosti cijele zajednice, kako kroz bavljenje određenim sportom, rekreacijom, vrhunskim sportskim dostignućima a, u isto vrijeme, i kao profitabilnu privrednu granu za naš grad.
 
Nadamo se da ćete u nama prepoznati ljude za bolju budućnosti, da ćete 27. maja zaokružiti broj  9 i ljude za 21 vijek.


SD IMA JASNU VIZIJU RAZVOJA SPORTA U BARU

 
Branislav Bane Nenezić, kandidat na listi “Socijaldemokrate - Mićo Orlandić - Dosljedno za nova radna mjesta i razvoj Bara”:
 
S obzirom na izvanredne klimatske uslove, preko 250 sunčanih dana u godini, relativno toplu zimu i mali broj kišnih dana, Bar ima odličan potencijal za razvoj sportskog turizma.
 
Savremena sportska dvorana “Topolica”, atletska staza, fudbalski i teniski tereni, sa dodatnim ulaganjem u sportsku infrastrukturu, mini sportska dvorana, još par terena za fudbal sa prirodnom i sintetičkom podlogom, uređenje trim staze u “Šumicama”, označavanje biciklističkih staza, izgradnja otvorenog i zatvorenog plivališta, stvorili bi sve preduslove da grad Bar postane centar bazičnih priprema svih klubova i saveza u regionu, i šire. More, sjajna saobraćajna infrastruktura praćena idealnim urbanističkim planom grada, otvara mogućnosti za organizaciju velikog broja trkačkih i biciklističkih takmičenja, gdje bi se u mjesecima van turističke sezone u naš grad doveo veliki broj takmičara, uglavnom gostiju visoke platežne moći, čime bi se povećao broj noćenja jer ovakva takmičenja dominiraju po velikom broju takmičara.
 
More, visoki planinski masivi, sjajne planinarske staze, još uvijek nedovoljno istraženi dragulji prirode (kanjoni, pećine ) otvaraju mogućnost dovođenja posebne gupe gostiju koji su ljubitelji ovakvih ekstremnih sadržaja.
 
Da bi se sve ovo ostvarilo i Bar se svrstao u rang vodećih centara za pripremu i takmičenje sportista kako profesionalnih tako i rekreativnih, neophodno je uključivanje turističke organizacije našeg grada, kao  i formiranje sekretarijata u okviru Opštine za sport i omladinu, koji bi zajedno sa TO, hotelijerima i sportskim centrom radio na promociji grada kao centra za pripremu sportista. Tako bi se na najbolji način radilo na formiranju jedinstvene ponude i naš grad bi imao veliku mogućnost da pored priprema sportista, postane i ozbiljan centar za organizaciju velikih međunarodnih takmičenja, kako klupskog tako i reprezentativnog nivoa. Takođe, pomenuti Sekretarijat za Sport i omladinu radio bi na promociji, između ostalog na promociji zdravih stilova života i neophodnosti za kretanjem i bavljenjem sportom kod mladih, a takođe i bio spona između sportskih kolektiva iz našeg grada, Opštine Bar i sportskog centra. Na ovaj način stvorili bi se sjajni preduslovi za što bolji rad klubova i stvaranje baze „domaćih“ igrača koji bi ostajali u Baru, a i smanjila potreba za dovođenje velikog broja igrača sa strane.
 
Socijaldemokrate imaju jasnu viziju sportskog i sveukupnog razvoja naše opštine i ljude koji su sposobni da to realizuju. Zbog toga, dragi sugrađani, na izborima 27. maja, zaokružimo broj 8!

 
BIRAM BAR: ŽELIMO ŠTO VIŠE DJECE KOJA SE BAVE SPORTOM

 
Jedan od problema koji nije vezan direktno za legalizaciju, nova radna mjesta ili infrastrukturu, a koji roditelji često ističu na susretima liste Radomir Novaković Cakan – Biram Bar je i visoka cijena članarine za djecu koja se bave nekim sportom. Zbog toga je lista Biram Bar napravila svoj predlog za rješenje ovog problema koje može da se primjeni već od 1. septembra kada djeca ponovo polaze u školu.
 
Kandidat za odbornika liste Biram Bar Aleksandar Madžar, bivši fudbaler, a danas fudbalski trener kaže: "Osnovnu školu od 1. do 9. razreda u Baru prosječno godišnje pohađa oko 4.700 djece. Mnogi od njih se ne bave sportom, jer je prosječna članarina za trening u nekom od sportskih klubova od 20 do 30 eura. Zbog toga će lista Biram Bar pozvati sve klubove da sklope ugovor sa Opštinom o refundiranju dijela troškova za trening u visini od najmanje 10€. Cilj ovog programa je da se svoj djeci, bez obzira na materijalni status, omogući bavljenje sportom, sticanje zdravih životnih navika i promjena načina života, kao i da aktivno provode slobodno vrijeme u društvu vršnjaka i savladaju nove vještine".
 
Madžar kaže da će posebno oformljena Komisija za sport pregledati dokumentaciju klubova i utvrđivati validnost dokumentacije. Svaki pokušaj zloupotrebe vodiće isključivanju kluba iz sistema sufinansiranja.
 
“I na kraju, ono što građane zanima – ko će to i odakle platiti”, kaže Madžar i dodaje: “Računica je jednostavna, a mi ćemo poći od maksimuma. Neka polovina djece koja pohađaju osnovnu školu – njih 2.350 – uđu u program sufinansiranja, to je na mesečnom nivou oko 23.500 eura. Kako djeca zbog raspusta i praznika idu u školu 9 mjeseci na godišnjem nivou je to 211.500  evra”.  Kako pronaći taj novac? Podsjećamo da Opština Bar nije siromašna opština – godišnji budžet je oko 20 miliona eura. Znači - jednim dijelom iz budžeta, a drugim dijelom od sponzora i donatora. Samo, da bi se pronašli donatori, treba se okrenuti oko sebe i izaći iz zgrade opštine na ulicu. Među ljude i lokalne privrednike”.

 
SDP: BUDUĆNOST CRNE GORE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU


 
Ana Vitić, spec.u turizmu, kandidat za odbornika SDP Bar
 
Budućnost Crne Gore je prepoznata u razvoju i unaprijeđenju ponude u turizmu i hotelijerstvu.
 
Osnov za razvijanje turističke privrede se ogleda u izgradnji hotela visoke kategorije, koji su u obavezi da unaprijeđuju stanje infrastrukture. Potreba hotelijerstva je rad tokom cijele godine nasuprot sezonskom poslovanju. Odatle proističe potreba za izlaskom na  emitivna tržišta.
 
Proširivanjem tržišta na zemlje EU i šire, znači poboljšanje kvaliteta usluge koju treba da pruže zaposleni u turizmu. To je problem koji se ponavlja iz godine u godinu i rješava se zaposlenjem stranaca. Ove godine je dozvoljena kvota u vrijednosti od 13.185 zaposlenih. Rješenje problema postoji kroz prekvalifikaciju kadra, iz Crne Gore, i kroz organizovanje kvalitetnih obuka u praksi.
 
Navedena inicijativa bi smanjila troškove poslodavaca i znatno umanjila broj nezaposlenih ljudi na birou rada.
 
SDP ima viziju kako riješiti nezaposlenje i povećati turistički promet Bara, a samim tim i Crne Gore.

 
I MRKOJEVIĆI UGOSTILI DF-SNP KOALICIJU

 
Kandidati za odbornike Koalicije "DF-SNP, Za grad koji volimo" obišli su u okviru predizborne kampanje građane u Mrkojevićima i u širem gradskom jezgru.
 
U ovdašnjem selu Dabezići dočekao ih je domaćin Edin Barjaktarević.
 
Odborički kandidati DF-SNP liste saglasili su se sa u razgovorima sa domaćima sa ocjenom da lokalna vlast ne vodi računa o ravomjernom razvoju mjesnih zajednica, te da su u Mrkojevićima posebno diskrimiisane porodice koje su opoziciono opredijeljene.
 
“Infrastruktura je uglavnom dovedena do aktivista i glasača DPS-a i njihovih saveznika, što je krajnje nedopustivo”, saopštili su odbornički kandidati DF-SNP koalicije Itana Glavanović, Aleksandar Lekić i Ermin Šabović.
 
Oni su najavili da će nova lokalna vlast čija okosnica će biti koalicija DF-SNP, imati odgovoran odnos prema Mrkojevićima i drugim sredinama u Baru koje je vlast ciljano zapustila, te da neće biti nikakve selekcije kada je u pitanju odnos prema građanima, nezavisno od političke pripadnosti, u skladu sa univerzalnim principa civilizovanog svijeta.