Društvo

Aktivnosti u MZ Ostros i Bar III za dobrobit građana

by Vjera Knežević Vučićević | 25:05:2018 | 16:49:00

Barsko zaleđe posljednjih godina dobija pažnju koju zaslužuje - ulaganje u infrastrukturu i nastojanje da se kvalitet života mještana podigne na viši nivo, daju odlične rezultate. Predsjednici mjesnih zajednica su jednoglasni u  toj ocjeni.
 
Ostros je područje u kojem su realizovani brojni projekti. Među najvažnijima su ulaganja u asfaltiranje i sanaciju putne infrastrukture. “U cilju nesmetanog odvijanja saobraćaja u ovom dijelu grada urađeno je betoniranje puta od Ardolića do Maršića, puta za Donje Curoviće, puta za Ljekperiće, potom betoniranje puta za Tafoviće i dio puta za Ćurjane, kao i sanacija udarnih rupa kroz mjesnu zajednicu”, navodi predsjednik MZ Ostros Naser Kraja.
 
Realizacijom projekta izgradnje panoramske rute “Između dvije čarobne obale” sa sedam vidikovaca - odmorišta u atraktivnom zaleđu opštine Bar značajno se doprinijelo poboljšanju same turističke ponude. Vidikovci su izgrađeni na potezu od Virpazara, preko Sutormana do Ostrosa, odakle se pruža impresivan pogled na prirodne ljepote i turističke atrakcije razuđene barske opštine u Godinju, Donjim Murićima, Livarima, Stegvašu, Tuđemilima, Sutormanu i Limljanima.

 
U prethodnom periodu intenzivno se radilo na unaprijeđenju razvoja seoskog turizma na području Crmnice, kroz obnovu starih seoskih kuća i plasiranje autentičnih domaćih proizvoda.
 
“Opština Bar je u protekle četiri godine opredijelila 1.370.000€ za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralne infrastrukture kroz pomoći za vodosnabdijevanje na bezvodnom području i proizvodnju u plastenicima, kao i unaprijeđenje stočarstva, pčelarstva, vinogradarstva, maslinarstva, voćarstva i organske proizvodnje”, navodi Kraja. Govoreći o razvojnim potencijalima on ističe da je, imajući u vidu da su “mladi najbolji kapital i budućnost  grada, Opština Bar u protekle četiri godine stipendirala najtalentovanije studente u ukupnom iznosu od 125.275€.  Lokalna samouprava je nastavila lijepu tradiciju nagrađivanja učenika dobitnika luče A i B, a prvacima sa područja Bara darivani su kompleti knjiga. Obezbijeđen je i prevoz za učenike iz ruralnih područja barske opštine”, ističe predsjednik MZ Ostros.
 
Opština Bar, u saradnji sa JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, Crvenim krstom i drugim humanitarnim organizacijama, brine o najugroženijim kategorijama društva u Baru tako što izdvaja značajna sredstva za socijalnu i dječiju zaštitu kroz naknade za novorođeno dijete, pomoć u kući i jednokratne novčane pomoći.
 
“Kada je riječ o Ostrosu, važno je podsjetiti i da je turska agencija za razvoj TIKA uradila besplatan projekat za vodosnabdijevanje Krajine koji čeka realizaciju. Uspostavljena je autobuska linija (dva puta nedeljno- ponedeljkom i petkom) na relaciji Bar- Ostros- Đuravci. Sanirana je stara zgrada mjesne zajednice u centru Ostrosa i javna rasvjeta…. Urađena je i sanacija potpornog zida na lokaciji Veliki Ostros dužine 97 metara. Intenzivno se radi na otvaranju dva nova granična prelaza izmedju dvije države, na lokalitetima Ckla i Zoganje.Važno je napomenuti činjenicu da je riječ o jednom kopnenom i jednom vodenom prelazu, koji će u budućnosti značajno rasteretiti Sukobin, naročito u mjesecima ljetnje turističke sezone”, zaključuje Kraja.
 
Mjesna zajednica Bar III obuhvata površinu od 96 ha sa oko 2. 200 stanovnika.
 
“Najvažniji projekti koji su tokom protekle četiri godine realizovani na području ove mjesne zajednice su izgradnja primarne kanalizacione infrastrukture u dužini od oko 1.900 metara u Ulici kraljice Jelene Anžujske, u Ulici Beogradskoj i dijelu Ulice Petra Vojvodića. Nakon izgradnje kanalizacione mreže, ove ulice su asfaltirane u punoj širini, čime su dobijene bezbjednije i savremenije saobraćajnice. Na teritoriji MZ u protekle 4 godine su asfaltirane i Ulice majora Milovana Mećikukića i Ulica Trgovačka. Pored infrastrukturnog ulaganja, u skladu sa DUP Topolica IV počelo se sa privođenjem prostora namjeni, odnosno izgradnji stambeno-poslovnih objekata-zgrada i prostora koji će biti namijenjeni poslovanju-prodaji, što bi podrazumijevalo i otvaranje novih radnih mjesta”, navodi v.d. sekretara Sekretarijata za komunalno- stambene poslove i zaštitu životne sredine Dejan Škerović.

 
Prioriteti građana ove mjesne zajednice su otvaranje novih radnih mjesta, legalizacija izgrađenih objekata i uređenja prostora u skladu sa važećim planskim dokumentima.
 
“Osim ovoga, neophodno je i rješavanje izlivanja korita potoka pored Ulice Bjeliške, nastavak izgradnje kanalizacione mreže u skladu sa planskim dokumentima, rekonstrukcija trotoara duž novoasfaltirane Ulice Beogradske, rješavanje saobraćajnog ulaza u naselje Sokolana, kao i mnogi drugi projekti sa kojima će biti riješena problematika infrastrukturnog uređenja”, kaže Škerović.
 
On ističe da je u proteklom periodu najveći problem predstavljala neizgrađena kanalizaciona infrastruktura u skladu sa planskim dokumentom. “Jedno od najvećih neriješenih pitanja, a za koja su trenutno pokrenute aktivnosti, jesu pitanje rješavanja kanalizacije u Zgradama Prvoborca i izlivanje korita potoka pored Ulice Bjeliške. Lokalna samouprava je pokrenula aktivnosti u tom pravcu, pri čemu će se izgradnjom primarne kanalizacione mreže stvoriti mogućnost za izradu projektne dokumentacije, a kasnije i izgradnju sekudarne kanalizacione mreže u manjim bočnim ulicama”, objašnjava Škerović.
 
On ističe da građani MZ Bar III od lokalne uprave očekuju da i ubuduće nastavi sa ulaganjima i uređenjem prostora, čime će se podići kvalitet života, a od značaja je i što kvalitetno komunalno uređenje I moderna infrastruktura uslovljavaju i rast cijena nekretnina. Škerović procjenjuje da je ova mjesna zajednica “neiskorišćeni potencijal grada Bara i predstavlja mogućnost za širenja užeg centra grada, što potvrđuje i sam naziv planskog dokumenta - Topolica IV.