Društvo

Ekološki desant na Bigovicu

| 18:06:2018 | 11:10:54

Članovi Izviđačkog odreda “24.novembar” i ove godine su realizovali tradicionalnu akciju “Ekološki desant na Bigovicu”.


Nakon pripreme logora i terena od strane starijih izviđača, i aktivnosti koje su potrebne da se više dana boravi u prirodi, mlađi izviđači su izveli marš od Topolice do logorske prostorije koja se nalazila na Voluici, plato Bigovica.


Tu su uvježbavali izviđačke vještine, kretanje u prirodi pomoću busole, izradu logorskih objekata i ložišta za vatru... Obučavali su se u samostalnoj pripremi hrane u logorskim uslovima, organizaciji noćnog dežurstva, plivanju, ronjenju...


Trećeg dana logora, grupa starijih članova odreda je u reon Bigovice došla vojnim čamcem, obišla logorsku prostoriju i nakon kratkog druženja sa mlađim kolegama uputila se prema plaži na Bigovici gdje su svi skupa učestvovali u čišćenju plaže u ovoj uvali. Nakon toga su doplovili do jedne od najljepših plaža na barskoj rivijeri, Crvena stijena, do koje se može doći samo sa čamcem. I na toj plaži su izveli ekološku akciju.


“Ovo sve ne bi mogli realizovati da nam, kao i svake godine, do sada podršku nije pružila Mornarica Vojske Crne Gore. Pokupljeni otpad smo prevezli do marine, gdje su ga radnici Komunalnog preduzeća odnijeli. O izvedenoj akciji najviše govori oduševljenje roditelja čija su djeca bila na logorovanju, jer su im pričala o utiscima i iskustvima koje su doživjeli u ta tri dana”, ističe Miodrag Tanjo Masoničić, starješina Odreda “24. novembar”.