Društvo

Marina prvi kvartal 2018. završila dobitkom

by DNEVNE NOVINE | 18:06:2018 | 11:35:05

Kompanija Marina Bar završila je prvi kvartal sa neto dobitkom od 129.380 eura, što je 15,1 odsto više nego u istom kvartalu prošle godine.
 
Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, poslovni prihodi preduzeća su na kraju marta iznosili 297.170 eura ili 4,5 odsto više nego u uporednom periodu.
 
"Poslovni rashodi kompanije porasli su 8,8 odsto na 180.680 eura. Na zarade, njihove naknade i ostale lične rashode odnosilo se 129.680 eura, amortizaciju i rezervisanja 14.000, a na materijal 6.480. Ostali poslovni rashodi iznosili su 30.520 eura", navodi se u izvještaju.
 
Ukupna aktiva Marine na kraju marta vrijedila je 11,18 miliona eura i bila je 1,7 odsto veća nego u istom mjesecu 2017.
 
"Akumulirani gubitak je dostigao 903.440, neraspoređena dobit 2,46 miliona eura, a kratkoročna rezervisanja i obaveze 731.750", istaknuto je u podacima.