Društvo

VIDEO: Značajna sredstva za podsticanje zapošljavanja

by Vesna Šoškić, kamera Adi Karađuzović, montaža Senad Sukalić | 22:06:2018 | 15:30:23

Opština Bar je za podsticajne mjere zapošljavanja u ovoj godini budžetskim sredstvima predvidjela 335.000 €. Kako i na koji način doprinjeti povećanju stope zaposlenosti na nivou lokalnih uprava i međusobnim iskustvima razgovarali su danas u opštini Bar, predsjednik dr Zoran Srzentić, predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije, gdje je akcionim planom predviđena decentralizacija u ovoj oblasti.

 
“Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije značajnim materijalnim sredstvima participira u lokalnim samoupravama kako bi bili stvoreni uslovi za zapošljavanje što većeg broja ljudi, onih koji tek ulaze u posao, ali i onih koji bi trebalo da razvijaju sopstveni biznis, što je pozitivna praksa", kazao je predsjednik opštine dr Zoran Srzentić, koji je goste upoznao sa podsticajnim mjerama barske lokalne uprave i ukazao na moguću saradnju.
 
“U našoj opštini predvidjeli smo 335.000 € za zapošljavanje žena i mladih ljudi. Razumijevajući značaj i potrebu naših sugrađana za poslom, suorganizatori smo i partneri u mnogim projektima koji bi trebalo da doprinesu većoj stopi zaposlenosti. U nekim oblastima postoji i mogućnost saradnje sa susjedima, posebno Srbijom. Bar ima velike potrebe , naročito tokom ljetnje sezone, za određenim profilima i kvalifikacijama, prvenstveno kada je riječ o konobarima, kuvarima i ostalim radnicima u turizmu, koji su deficitarni kadar kod nas.U današnjem razgovoru tražili smo najbolja rješenja kada je riječ i o ovoj problematici”, istakao je dr Zoran Srzentić.

 
Decentralizacija, koja je predviđena Akcionim planom zapošljavanja u Srbiji, u toj državi dala je značajne efekte, objasnio je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, koji se zahvalio predsjedniku opšine dr Srzentiću i njegovim saradnicima na toplom prijemu.
 
“Svi strateški dokumenti Srbije, koji se tiču tržišta rada, na neki način definišu decentralizaciju kao jedan od dugoročnih ciljeva u politici zapošljavanja. Uspjeli smo od 2010.godine, od kada je započeo taj proces, da od deset lokalnih uprava koje su u tom trenutku bile zainteresovane, danas stignemo do sto i pedeset gradova i opština koje sa nama udružuju sredstva kako bi pomogli ljudima iz tih sredina da dođu do posla. Prioriteti su najugroženije grupe kojima je najteže zasnovati radni odnos", kazao je direktor NSZ Srbije Zoran Martinović, koji je naglasio da je veoma važno da se ta praksa i dalje afirmiše, jer, kako je naveo, politika zapošljavanja nije ekskluzivno pravo centralne vlasti, već nešto čime bi trebalo da se bave i lokalne uprave.

 
“Posredstvom Nacionalne službe zapošljeno je 25.000-30.000 ljudi, a taj broj se učešćem lokalnih samouprava povećao za 10.000. Interesovanje je sve veće, a iz lokalnih sredina stižu inovativni programi, konkretne i sadržajne ideje", istakao je Martinović.
 
Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić naglasio je da su kolege iz Srbije u uzvratnoj posjeti, kao i da je ovakva saradnja obostrano korisna.
 
“Važno je da sagledamo što možemo unaprijediti u ovoj oblasti i gdje možemo učiti jedni od drugih.Sigurno u pogledu aktivnih mjera zapošljavanja, decentralizaciji, saradnji sa lokalnim upravama, možemo mnogo naučiti od kolega iz Srbije. U onom dijelu koji smo mi mnogo unaprijedili, kao što je rad sa sa osobama sa invaliditetom i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, oni mogu dosta saznati od nas. Danas smo u Baru, jednoj od najboljih područnih jedinica ZZZ CG, a posjetićemo i Ulcinj. Zajednički ćemo razmotriti  gdje se nameće potreba izmjena zakonskih rješenja, ali i kako udružiti sredstva sa lokalnim upravama na projektima, radi oživljavanja zapuštenih privrednih kapaciteta, obrazovanja i prekvalifikacije potencijalne radne snage, u cilju što većeg zapošljavanja", kazao je direktor ZZZ CG Suljo Mustafić.

 
On je podsjetio da je godišnja dozvoljena kvota u Crnoj Gori za zapošljavanje stranaca 18.000, a u najvećem broju, posebno u turističkoj sezoni, zastupljeni su upravo radnici iz Srbije.
 
Na današnjem sastanku razgovarano je i o potrebi suzbijanja sivog tržišta rada, kako bi svi zaposleni radili legalno i u skladu sa zakonom.