Društvo

TOB ugostila delegaciju iz makedonskog Resena

| 26:06:2018 | 18:56:15

Turistička organizacija Bar je juče, u saradnji sa opštinom Bar, ugostila delegaciju iz Makedonije na čelu sa gradonačelnikom Resena Živkom Gošarevskim.

 
“Imajući u vidu da se Resen nalazi u oblasti Gornja Prespa, u kojoj se nalazi i Prespansko jezero koje predstavlja zaštićeni park prirode, goste je najviše interesovao razvoj turizma u Nacionalnom parku Skadarsko jezero. TO Bar je organizovala posjetu Centru za posjetioce na Vranjini, gdje je goste dočekao direktor Nacionalnog parka Skadarsko jezero Nenad Ivanović. On je gostima prezentovao organizacionu strukturu i funkcionisanje Nacionalnih parkova u Crnoj Gori. Nakon posjete Vranjini usledila je posjeta Centru za posjetioce u Virpazaru, koji je u vlasništvu TO Bar i Nacionalog parka Skadarsko jezero. U centru je predstavljena kompletna ponuda barske opštine sa akcentom na aktivnosti koje se mogu upražnjavati na jezeru počev od aktivnog odmora: krstarenja, pješačenja, kajakarenja, posmatranja ptica, kao i ponude seoskog smještaja, vjerskog i manifestacionog turizma. Nakon toga je usledio radni ručak gdje su gosti bili u prilici da se upoznaju sa tradicionalnom kuhinjom i degustiraju vina lokalnih proizvođača”, kaže se u saopštenju Turistička organizacija Bar.