Društvo

Morsko dobro daje u zakup pristanište u Dobroj Vodi

by POBJEDA | 27:06:2018 | 10:30:19

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobro objavilo je ponovljeni poziv za javno nadmetanje za ukupno 24 privezišta i pristaništa za plovila u pet primorskih opština - Baru, Budvi, Herceg Novom, Kotoru i Tivtu. Početna cijena zakupa se kreće od 250 do 5.400 eura.
 
U opštini Bar Morsko dobro u zakup nudi pristanište Dobra Voda sa početnom cijenom od 450 eura. U opštini Budva ponuđena su četiri pristaništa. Za pristanište ispod pošte početna cijena je 596 eura, a po najnižoj cijeni od 250 eura mogu se zakupiti pristaništa Kamenovo, Drobni Pijesak i Reževići.
 
Morsko dobro u Herceg Novom na zakup daje privezište Đenovići po početnoj cijeni od 3.525 eura i pristaništa Kamenari i Rose po cijeni od 337 eura, odnosno 400 eura.
 
Kada je u pitanju opština Kotor, u ponudi su tri privezišta za čamce i to  Kostanjica po početnoj cijeni od 1.715 eura, i dva u Dobroti od 1.250 eura, odnosno 312 eura. Morsko dobro nudi i tri pristaništa  najjeftinije je Trsteno po početnoj cijeni od 300 eura, zatim Rose 400 eura i Stoliv 580 eura.
 
U kotorskoj opštini u zakup se izdaju u jednoj ponudi pristanište i privezište i to na pet lokacija. Najjeftinije je pristanište i privezište Orahovac po cijeni od 2.020 eura, zatim po 2.400 eura su pristaništa i privezišta Sveti Stasije i Muo. Kada je u pitanju Dobrota, početna cijena je 3.375 eura, a najskuplja je Ljuta 5.400 eura. U Tivtu u zakup se daju dva pristaništa  Zupa po cijeni od 450 eura i Bogišići 316 eura. Privezište Mrčevac košta najmanje 1.450 eura, pontonsko privezište Radovići 3.200 eura, dok za pristanište i privezište u Krašićima zakupac mora da izdvoji najmanje 3.410 eura.
 
Za korišćenje ovih lokacija potrebna je saglasnost Lučke kapetanije Bar i Kotor, u zavisnosti u kojoj opštini se nalaze pristaništa i privezišta. Aukcija će se održati 18. jula u zgradi Javnog preduzeća.
 
Korisnik pristaništa ima pravo naplate pristajanja plovila i dužan je pridržavati se maksimalno odobrenih naknada za pristajanje piovila, koja su do deset metara dužine  50 centi, a za plovila duža od deset metara  40 centi, navedeno je u pozivu za aukciju Morskog dobra.