Društvo

Poziv za članove radne grupe za izradu strategije za mlade

| 27:06:2018 | 11:17:45

Predsjednik Opštine Bar uputio je je javni poziv lokalnim organizacijama civilnog društva koje se bave mladima i udruženjima mladih  a predlaganje kandidata/kandidatkinja za učešće u radu Radne grupe za izradu Opštinske strategije za mlade i Akcionog plana.
 
Zadatak Radne grupe je da uradi Nacrt opštinske strategije za mlade tj. uradi analizu trenutnog stanja i definiše prioritetne oblasti djelovanja, te ciljeve i aktivnosti omladinske politike na opštinskom nivou, radi ostvarivanja interesa mladih.
 
Javni poziv sa svim uputstvima i potrebnim detaljima možete vidjeti klikom OVDJE.