Društvo

VIDEO: Predstavljena publikacija Zmije Crne Gore

by Vesna Šoškić, kamera Adi Karađuzović, montaža Senad Sukalić | 27:06:2018 | 16:44:55

Turistička organizacija Bara podržala je novi, atraktivan projekat koji teži rješavanju brojnih dilema i izazova u očuvanju i unapređenju prirode i zaštite životne sredine, a indirektno doprinosi i boljoj turističkoj valorizaciji Bara i Crne Gore. Promovisala je zanimljivu publikaciju "Zmije Crne Gore", čiji je izdavač Crnogorsko društvo ekologa, a autori biolozi Vernes Zagora  i Aleksandar Simović. Štampanje ovog naučnog i korisnog priručnika finansirala je Luiza Zlatović, Baranka koja živi u inostranstvu.

 
Iako pri pomenu zmija većina ljudi ima negativnu emociju, biolozi koji se bave njihovim proučavanjem, ističu da su one sastavni dio biodiverziteta, da se o njima malo zna i da se neadekvatno percipiraju u javnosti. Publikacija "Zmije Crne Gore" trebalo bi da otkloni neke predrasude i upozna građane, ali i turiste, koje vrste postoje kod nas, kako razlikovati otrovnice od bezopasnih zmija i, prije svega, kako se ponašati u dodiru sa ovom vrstom gmizavaca.
 
“Još od studentskih dana bavim se zmijama, mada je to teško zbog ekonomske situacije i nedostatka finansijskih sredstava. Trudimo se preko evropskih fondova i nevladinog sektora da pokrenemo ovu priču i proučavanje. Veliki efekat je postignut i time što sam dobio prostora da o ovoj temi pišem i na Bar infu. Mediji zaista mijenjaju svijest ljudi i pružaju im priliku da dosta toga saznaju, posebno o onome što je gotovo potpuna nepoznanica. U Crnoj Gori postoji petnaest vrsta zmija i gotovo sve su zastupljene u Baru, s tim što kod nas živi samo jedna otrovnica, a to je poskok. Zbog pogodne, mediteranske klime, spadamo u zemlje sa najvećim brojem gmizavaca, a neke već tretiraju zmije kao turističku atrakciju”, kazao je jedan od autora, biolog Vernes Zagora, koji je uradio publikaciju zajedno sa Aleksandrom Simovićem, takođe biologom i autorom izvanrednih fotografija.
 
Zagora je istakao da je naučno dokazano da zmije u kontaktu sa čovjekom pokušavaju pobjeći. U slučaju da nemaju izbora, odlučuju se na poslednju opciju, a to je samoodbrana koja se može završiti ujedom.
 
Dakle, zmije nikada ne napadaju prve, što je olakšavajuća činjenica kod ogromnog straha koji ljudi osjećaju pri samoj pomisli na ove životinje. Dovoljno je, pri susretu sa zmijom, udaljiti se nekoliko koraka, pri čemu će ona iskoristiti mogućnost da pobjegne.

 
“U priručniku smo obradili svih 15 vrsta zmija, pri čemu nam je bilo važno da prikažemo glavu i tijelo zmije, kako bi čitaoci u prirodi mogli da ih razlikuju i prepoznaju. Često zanemarujemo koliko je ovdašnji biodiverzitet atraktivan, kao i činjenicu da je Crna Gora evropski ‘hot spot’. Veliki broj turista dolazi ovdje upravo zbog želje da uživa u fascinantnoj prirodi koju krase najrazličitije biljne i životinjske vrste", kaže herpetolog Vernes Zagora.
 
TO Bara podržala je ovaj zanimljivi projekat, jer, kako je istakla v.d. direktorka Sanja Simović Mitrović neizostavni dio priče o turizmu su priroda i ekologija.
 
“Željeli smo da ovom luksuzno urađenom publikacijom slikovito i tekstualno, široj javnosti i turistima približimo i ovu temu za koju smo procijenili da je značajna. I ubuduće ćemo podržavati sva pravna, fizička lica i NVO-cije koji djeluju sa ciljem poboljšanja turističke ponude i grada i države", kazala je direktorka Simović-Mitrović, koja je podsjetila da u Turističkoj organizaciji trenutno rade, u saradnji sa Planinarskim klubom Bar, na markiranju planinarskih staza, koje će biti namijenjene i profesionalcima i amaterima, a ovaj projekat odlično korespondira i sa tim.
 
“Priča o zmijama nas je navela i da proširimo spektar atrakcija koje će ubuduće biti u ponudi naše opštine", najavila je v.d. direktorka TO Bar.
 
Lektor publikacije "Zmije Crne Gore" bio je novinar, pisac i urednik portala Bar info, Željko Milović, medija koji se među prvima bavio ovom temom.
 
“Vernes Zagora je svojim ekološkim tekstovima prilično izmijenio svijest i saznanja Barana o ovim životinjama. Iako su konačnom izdanju prethodile brojne verzije, cijenim da ova za koju smo se na kraju opredijelili, može biti na ponos i Baru i Crnoj Gori, posebno što je njen autor ovaj mladi Baranin”, kazao je Milović, koji je izrazio nadu da će priručnik biti štampan u većem tiražu i za cijelo područje Crne Gore.
 
Za sada će publikacija biti dostupna u svim turističko-informativnim biroima na području barske opštine, a Turistička organizacija finansiraće i njen prevod na nekoliko stranih jezika.