Društvo

NTO poziva na prijavu smještaja

by Ivanka Leković | 29:06:2018 | 12:00:55

Iz Nacionalne turističke organizacije pozivaju sve koji žele da tokom ljeta iznajmljuju smještaj, da se prijave po pojednostavljenoj proceduri. Tako će se sebi obezbijediti sigurno poslovanje, a turistima ugodno korišćenje usluga.
 
Prvi korak, kako objašnjavaju, je da se u Opštini uzme prijava za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu.
 
Uz to, potrebni su i dokaz o svojini ili zakupu ili pravu korišćenja ugostiteljskog objekta, odnosno zemljišta za kamp, fotokopija lične karte ili putne isprave ako je strani državljanin u pitanju, izjava o ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova u pogledu prostora, opreme i sredstava za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljske usluge u domaćinstvu), popunjeni obrazac ček liste za kategoriju za koju vlasnik smatra da objekat ispunjava uslove i popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar.

 
Osam dana prije početka obavljanja djelatnosti, radi upisa u centralni turistički registar, potrebno je da se popunjena prijava i pripremljena dokumentacija podnesu nadležnom organu u opštini.
 
Kada stignu gosti, evidentiru se upisom u Knjigu gostiju, a stranci prijavljuju Upravi policije.
 
Prijava u sistem Uprave policije može se vršiti direktno unosom podataka u sistem, uz predhodno izvršenu registraciju u MUP-u (više informacija možeš pronaći na sajtu MUP-a: www.mup.gov.me) ili posredstvom lokalne turističke organizacije.
 
Ukoliko je potrebno, dodatne informacija i objašnjenja mogu se dobiti i putem Call centra Nacionalne turističke organizacije Crne Gore 08000 1300 (radnim danima od 7:00h-15:00h).