Društvo

Produženje dozvole za deponiju Možura na još pet godina?

by VIJESTI | 09:07:2018 | 13:12:48

Dozvola za rad deponije Možura, koja je jedna od dvije sanitarne deponije u Crnoj Gori, biće produžena za još pet godina, predviđeno je Nacrtom rješenja o produženju važenja integrisane dozvole za rad tog postrojenja.
 
Nacrt rješenja o produženju važenja integrisane dozvole (dozvola kojom se najvećim zagađivačima utvrđuje količina materija i intenzitet njihovog ispuštanja u životnu sredinu) uradila je Agencija za zaštitu prirode i životne sredine. Nacrt će biti na javnoj raspravi koja će trajati 15 dana.
 
Integrisana dozvola za deponiju, kojom upravlja preduzeće Možura, izdata je 4. aprila 2013, a produženje dozvole to preduzeće je tražilo u decembru 2017. Možura spada u kategoriju deponija koje primaju više od 10 tona otpada na dan, ili ukupnog kapaciteta koji prelazi 25.000 tona. U državnom planu upravljanja otpadom piše da je ukupno projektovani kapacitet deponije oko milion kubika.
 
Preduzeće Možura osnovale su opštine Bar i Ulcinj sa ciljem pružanja usluga deponovanja čvrstog komunalnog otpada. Preduzeće je počelo da radi 2012. godine i ima 20 zaposlenih. Deponija se nalazi na parceli površine 135,5 hektara, na granici između opština Bar i Ulcinj, a osim te dvije opštine prima otpad iz Budve, Kotora i Tivta.