Društvo

VIDEO: Preko 8.000 zahtjeva za legalizaciju objekata

by Vesna Šoškić; snimatelj Adi Karađuzović; montaža Senad Sukalić | 18:07:2018 | 12:46:08

U opštini Bar podnijeto je preko 8.000 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata, ali tačna cifra znaće se tek krajem sedmice, kada bude završena potpuna evidencija i stignu zahtjevi upućeni putem pošte.

“Poslije Podgorice, Bar je grad sa najviše podnijetih prijava, koje će službenici Sekretarijata za uređenje prostora odmah početi da obrađuju”, kazala je za Radio Bar i Bar Info Zorica Krsmanović, v.d. sekretara Sekretarijata za uređenje prostora.
 
Rok za predaju zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata istekao je 16. jula. Građanski biro primao je prijave i van radnog vremena, do 17 h. Procedura je bila krajnje pojednostavljena, a u toku je prebrojavanje i zavođenje predmeta.
 

"Nismo naplaćivali nikakve takse, za razliku od nekih drugih opština. Bilo je dovoljno da zainteresovani popune obrasce koje su dobijali na šalterima, potpišu ih i na istom mjestu predaju. Kancelarije Sekretarijata za uređenje prostora bile su otvorene za prijem stranaka. I ja i svi službenici smo bili na raspolaganju za svaku informaciju koja im je bila potrebna", istakla je Zorica Krsmanović, v.d. sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora.
 
Ona je navela da će obrađivači predmeta, nakon uvida u svaki pojedinačni zahtjev, pismenim putem obavijestiti podnosioce što je još potrebno priložiti od dokumentacije.
 
"Predvidjeli smo rok od 90 dana za dopunu dokumentacije, jer smatramo da je to dovoljno da pribave sva potrebna dokumenta. Za sada je to ovjereni geodetski elaborat i nov list nepokretnosti, ali nema šablona, sve zavisi od slučaja do slučaja, i može biti procedura složenija. Zato su službenici našeg Sekretarijata stalno na raspolaganju, za svaku eventualnu nedoumicu", kazala je Krsmanović.
 
O cijenama komunalija i špekulacijama u javnosti da one kasnije mogu biti smanjene, posebno imajući u vidu činjenicu da su iz pojedinih političkih krugova stizala i takva obećanja,a da oni koji su prvi predali zahtjeve rizikuju da ih plate po višoj cijeni, sekretarka Sekretarijata je kazala da tek predstoji utvrđivanje tačnih naknada za komunalno uređenje.

 
“Predlozi odluke upućeni su nadležnom Ministarstvu, koji bi trebalo da da saglasnost, a odluka će se nakon toga naći na usvajanje pred odbornicima u lokalnom parlamentu. Ostaje da se vidi kako će se prema tome odrediti određene političke grupacije. Tačno je da postoji takav strah kod ljudi i to je jedan od glavnih razloga što veliki broj još ne ulazi u postupak legalizacije. Vjerujem da takva mogućnost ne postoji, već da će cijene propisane zakonom morati svi da poštuju. S druge strane, predviđene su kaznene mjere za one koji nisu prijavili svoje bespravne objekte za legalizaciju”, podsjeća Krsmanović.
 
U Sekretarijatu za uređenje prostora napravljen je plan rada kako bi procedura legalizacije tekla nesmetano, ali potrebno je kadrovski ojačati, naglašava sekretarka Sekretarijata Zorica Krsmanović, jer radi se o obimnom i složenom poslu.
 
Tačan broj nelegalnih objekata na području opštine Bar nije utvrđen, ali posljednjih godina pominje se cifra od 20.000 do 30.000.