Društvo

VIDEO: Bolnici vrijedna oprema za otkrivanje melanoma

by Vjera Knežević Vučićević/Vesna Šoškić, kamera i montaža Adi Karađuzović | 02:08:2018 | 16:12:54

Nabavkom savremenog dermatoskopa za mapiranje cijelog tijela, Opšta bolnica u Baru od danas je jedina zdravstvena ustanova u Crnoj Gori koja raspolaže tim aparatom nove generacije. Za potrebe dermatološke ambulante obezbijeđena je i UVB lampa, a nabavkom indirektnog oftamolskopa značajno je osavremenjena i oftalmološka ambulanta. Vrijednost opreme je oko 60.000 eura.

 
Ovo su prvi konkretni rezultati implementacije regionalnog projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, u kojem je barska zdravstvena ustanova jedan od partnera. Projekat se realizuje u sklopu Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – BiH - Crna Gora 2014 - 2020. godine.
 
“U prilici smo da vam pokažemo konkretne rezultate aktivnosti koje smo najavili prije pola godine, kada je Opšta bolnica bila domaćin trećeg redovnog sastanka projektnih partnera. Glavni cilj regionalnog projekta je podizanje svijesti i unapređenje metoda za prevenciju i liječenje melanoma kože, sluznica i oka, kao i prenos dobre prakse i iskustava među učesnicima”, pojasnio je direktor Opšte bolnice u Baru dr Dragoslav Tomanović.
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 652.427 eura, a nosilac je Zavod za javno zdravstvo Zadar. Projektni partneri su Sveučilište u Zadru, Agencija za razvoj zadarske županije Zadra Nova, Medicinski fakultet Univerziteta u Mostaru i JZU Opšta bolnica”Blažo Orlandić” Bar. Implementacija projekta počela je 1. jula 2017, a trajaće do 31. avgusta 2019. godine.
 
S obzirom da implementacija podrazumijeva i organizaciju radionica (po pet u svakom od gradova prekograničnog područja- Bar, Mostar i Zadar) juče su u biblioteci bolnice istaknuti stručnjaci iz oblasti dermatovenorologije, oftamologije i dentalne medicine sa iskustvom u dijagnostici i terapiji melanoma kože, sluznica i oka, održali predavanja pod nazivom “Epidemiologija” prvo za zdravstvene, a potom i za nezdravstvene radnike.
 
“Učesnici su bili u prilici da čuju iskustva renomiranih stručnjaka i sa njima podijele svoja znanja, a sve u cilju podizanja svijesti o melanomu kože, sluznice i oka. Procjenjujemo da je ovo dobar put i značajan doprinos da se nova saznanja o liječenju i dijagnostici primjene u praksi u službi spašavanja života pacijenata ukoliko na vrijeme primijete promjenu. Ova radionica je akreditovana, tako da ulazi u program redovne, kontinuirane edukacije i boduje se shodno Pravilniku Ljekarske komore Crne Gore. Radionica za nezdravstvene radnike u fokusu je imala učešće kozmetičara, šminkera, frizera, masera, optičara, kako bi se i oni edukovali o melanomu”, istakao je Tomanović, najavljujući da će ostale radionice biti organizovane tokom septembra i oktobra. On je naglasio da je projekat od izuzetnog značaja za barsku bolnicu, jer, kako je naveo “ljekari dobijaju nova znanja i kompetencije, koja će potom podijeliti sa kolegama i primjenjivati ih u praksi na dobrobit prvenstveno pacijenata”.
 
Profesorica Suzana Konjevoda sa Sveučilišta u Zadru sebe i koleginicu Zrinjku Paštar voli nazvati “krivcem” za ovaj projekat.
 
“Ideja za realizaciju projekta je nastala nakon višegodišnje saradnje sa jednim evropskim udruženjem oboljelih od melanoma i uspješnih radionica u Briselu i Švedskoj, tokom kojih smo uvidjeli da se prilike i mogućnosti oboljelih u ostalim zemljama Evrope znatno razlikuju od onih koje imaju pacijentu u regionu, između ostalog jer oni u evropskim zemljama imaju velike mogućnosti sudjelovanja u kliničkim studijama”, kazala je Konjevoda. Domaćin projekta bio je Zavod za javno zdravstvo Zadar, a partneri su Sveučilište i razvojna agencija Zadra NOVA.
 
“Opšta bolnica u Baru i Medicinski fakultet u Mostaru su izrazili interesovanje za saradnjom i tako smo zaokružili priču”, prisjetila je Konjovoda i najavila da je naredni korak Kogres, pa izrada Akcijskog plana za prekogranično područje. Poseban značaj profesorica vidi u “stvaranju mreže stručnjaka koji će na regionalnom nivou razmjenjivati iskustva i sarađivata na dobrobit pacijenata”.
 
Dermatološkinja u Opštoj bolnici u Baru Biljana Raičević izrazila je zadovoljstvo zbog učešća u projektu, objašnjavajući da se primjenom novog aparata može mapirati cijelo tijelo, podaci kompjuterski pohraniti i potom po potrebi upoređivati i pratiti svaka sumnjiva promjena.

 
“Uz savremeni aparat melanom se otkriva u ranoj fazi, što je od velikog značaja za početak liječenja”, ukazuje Raičević. Ona potencira na uključenju i nezdravstvenih radnika u edukativni proces, čime se, kako podvlači “širi i njihovo znanje u ovom oblasti, pa u situacijama kada primijete bilo šta sumnjivo, mogu pravovremeno reagovati”.
 
Predsjednik opštine Bar dr Zoran Srzentić procjenjuje da je organizovanje radionice značajno i za bolnicu i za građane Bara, potencijalne pacijente, jer kako je naglasio “iako melanoma nije toliko čest, njegove su posljedice vrlo ozbiljne”.
 
“Nabavkom ove opreme barska bolnica je u prilici da svojim pacijentima pruža najsavremeniju uslugu kada je u pitanju maligni melanom. Edukativna radionica je veoma značajna, jer se ove promjene vrlo često otkrivaju od strane nezdravstvenih radnika koji su u kontaktu sa građanima. Potencijalni pacijenti iako primijete, prenebregavaju promjene, ne pridajući im neophodan značaj. Javljaju se tek u odmakloj fazi bolesti… Učešćem u projektu i nabavkom savremenih aparata barska bolnica se još čvršće pozicionirala kao respektabilna zdravstvena ustanova na crnogorskom primorju, koja sem infrastrukture ima i kadar i modernu opremu”, rekao je Srzentić, častitajući menadžmentu bolnice na naporima koje ulaže sa ciljem podizanja nivoa zdravstvenih usluga.
 
“Opština je i do sada, a i ubuduće će podržavati sve napore u tom pravcu, ne samo deklarativno, nego i materijalno”, obećao je predsjednik opštine Bar.
 
Na edukativnoj radionici je učestvovalo 53 zdravstvena radnika, dok je radionicu organizovanu za nezdravstvene radnike pratilo 15 učesnika.