Društvo

VIDEO: Prezentovana 3D animacija Starog Bara

by V. Šoškić, photo: A. Baković, snimatelj A. Karađuzović, montaža Z. Milošev | 07:08:2018 | 16:40:33

Hrvatsko kulturno društvo “Sveti Jeronim” iz Bara danas je prezentovalo projekat “Virtuelna retrospektiva Antibaris / Antibarum / Antivari / Bar”, koji je na javnom konkursu finansijski podržala Turistička organizacija. Radi se o stručnoj izradi 3D-animacije Starog grada Bara, odnosno najreprezentativnijih objekata, poput Kneževe palate, franjevačkog samostana, katedrale Svetog Đorđa, crkve Svete Venerande i drugih, koji predstavljaju dragocjeno kulturološko nasljeđe.

 
Konkurs, kojim se podržavaju projekti iz oblasti valorizacije kulturne baštine zakonska je obaveza TO, a sredstva se obezbjeđuju iz prihoda od boravišne takse.
 
“Projekat trodimenzionalnog prikaza istorijskog jezgra Starog Bara složen je i vrlo zahtjevan. Pretpostavlja formiranje baze podataka, postojanje značajnih resursa, organizacionu, institucionalnu i medijsku podršku. Građevine koje će na ovaj način biti ‘rekonstruisane’ činiće svojevrsnu arhitektonsku ‘3D hroniku’, koja može biti od izuzetne važnosti za savremenu interpretaciju prošlosti, promociju kulturno-istorijske vertikale, održivog turizma, dinamičnih tehnoloških, estetskih, pa čak i zabavnih sadržaja”, kazao je na prezentaciji Vladimir Marvučić iz HKD “Sveti Jeronim”.

 
“Sigurni smo da su građani Bara, ali i naši turisti veoma zainteresovani za uspješno sprovođenje ovog projekta, budući da će, makar i na virtuelan način, biti rekonstruisani neki od naših najznamenitijih  kulturno-istorijskih i vjerskih objekata, što je bio i osnovni podsticaj ‘Svetom Jeronimu’ da krene u njegovu realizaciju. DVD, koji će biti urađen, obuhvatiće i već ranije ‘tretirane’ objekte, što će ovom specifičnom naučnom poduhvatu dati formu sveobuhvatnosti kulturne baštine Starog Bara”, istakao je Marvučić.
 
Zasluge za predani i stručni rad na tom vizionarskom projektu pripadaju medievalisti iz Bara dr Savu Markoviću i timu uglednih stručnjaka iz Graca-Austrija, na čelu sa mr Herwigom Stieberom.
 
“Baza za izradu ove virtuelne animacije bilo je kapitalno djelo Đurđa Boškovića ‘Stari Bar’, ali i slike Vladana Zdravkovića, iz Muzeja ‘Lapidarium’, istorijske fotografije grada, podaci iz kancelarije Starog Bara. Veliku podršku dobili smo i od dr Sava Markovića”, kazao je na prezentaciji mr Stieber, koga je, po sopstvenom priznanju, očarao Stari grad.

 
U Turističkoj organizaciji  veoma su zadovoljni rezultatom projekta koji su, prepoznajući značaj valorizacije kulturne baštine i sa turističkog aspekta, finansijski pomogli.
 
“3D animacija je danas u trendu i na pravi način oslikava potencijale Starog Bara. To će nam pomoći u nastojanjima da Stari grad i njegovo bogato kulturno-istorijsko nasljeđe približimo kako građanima Bara, tako i turistima”, kazao je mr Emil Kukalj, direktor TO.
 
Prezentaciji projekta “Virtuelna retrospektiva Antibaris / Antibarum / Antivari / Bar” prisustvovao je i novoizabrani predsjednik barske opštine Dušan Raičević, koji je nedavno, u inauguralnom govoru naglasio da će jedan od prioriteta lokalne uprave biti upravo valorizacija neprocjenjivog kulturno-istorijskog nasljeđa grada pod Rumijom.

 
“Zahvaljujem se Turističkoj organizaciji Bara što je prepoznala ovako dobre i kvalitetne projekte. Ovo nas obavezuje da svi zajedno radimo još intenzivnije na povećanju prihoda od boravišne takse, kako bi stvorili preduslove da sve značajne projekte iz ove oblasti možemo da isfinansiramo i konkretizujemo. Očekujem dobre rezultate i kada je riječ o drugim projektima koji su kandidovani i koji su dobili podršku od Turističke organizacije”, istakao je predsjednik Opštine Dušan Raičević.
 
Zbog izuzetnog istorijskog i kulturološkog značaja, te bogatog arheološkog nasljeđa, Stari grad Bar bi trebalo da postane dio Svjetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a. Za sada je na tzv. “listi čekanja”.