Društvo

Koncesija za pilotažu u luci 30 hiljada eura godišnje

by DNEVNE NOVINE | 09:08:2018 | 11:05:36

Lučka uprava pozvala je zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pružanje usluge lučke pilotaže u luci Bar.
 
Javna rasprava će trajati do 3. septembra. Kako se navodi u koncesionom aktu, ciljevi dodjele koncesije su da se osigura sigurna i bezbjedna plovidba u luci Bar i da se organizuje obavljanje lučke pilotaže saglasno svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima.
 
Koncesija se daje na rok do deset godina.
 
"Na osnovu podataka kojima raspolaže lučka uprava, a vezano za ukupan prihod od obavljanja djelatnosi lučke pilotaže u posljednje tri godine, smatramo da je najmanji predloženi iznos godišnje fiksne koncesione naknade od 30.000 eura adelcvatan i finansijski opravdan", navodi se u dokumentu.