Društvo

Počela primjena nove metode zaštite od palminog surlaša

by Vjera Knežević Vučićević | 15:08:2018 | 18:55:39

U okviru Posebnog akcionog plana za sprovođenje fitosanitarnih mjera, koje sa ciljem suzbijanja crvenog palminog surlaša sprovodi Ministarstvo pljoprivrede i ruralnog razvoja, protiv ove štetočine su 13. i 14. avgusta tretirana i stabla u Baru.
 
“Injektiranje palmi - endoterapija urađena je na 130 kanarskih palmi koje, prema pravilu, imaju visinu debla metar i po. Stabla su tretirana na šetalištu Marine (na relaciji od restorana “Turist” do kafića “Planet), na Šetalištu kralja Nikole (od kafića “Planet” do kafića “Martina”), sa lijeve strane Šetališta (od kafića “Martina” u pravcu do mosta rijeke Željeznice - na toj dionici je ostalo još pet stabala koja nijesu tretirana) i u krugu dvorskog kompleksa (u Parku kralja Nikole i parku pored Doma kulture)”, navela je inženjerka hortikulure, direktorka Sektora Gradsko zelenilo u Komunalnim djelatnostima, Mira Prentović.
 
I radove u Baru je izvela firma “Žožeta” iz Herceg Novog, ovlašćena od strane resornog ministarstva da taj zahtjevan posao obavi u svim gradovima crnogorskog primorja gdje je ova štetočina napala atraktivna stabla.
 
“Prilikom injektiranja korišćeno je sredstvo ‘Revive’ koje je nakon testiranja po EU standardima registrovano kao preparat sa uskom namjenom i produženim dejstvom. Iskustvo zemalja u kojima je korišćeno (Francuska, Turska) je pozitivno i spašeno je 80% palmi. Ovom novom metodom palme se buše sa sve četiri strane i u te otvore se ubrizga insekticid kojeg potom palma svojim sokom povuče u krošnju. Palme se na ovaj načinin tretiraju jednom godišnje”, objašnjava Prentović.
 
Ona napominje da se primjenom ovog postupka smanjuje broj hemijskog tretiranja palmi - tzv. nalivanjem, koje se u Baru inače primjenjuje. U gradu pod Rumijom ima još oko 150 kanarskih palmi visokog rasta na javnim zelenim površinama koje bi se mogle na ovaj način zaštititi od crvenog palminog surlaša.
 
Ova štetočina je od 2015. godine, kada je registrovan u Crnoj Gori, potpuno uništila sedam palmi u Baru. Na dvije je urađena dendrohirurgija, dok još za tri postoji sumnja da ih je napao surlaš. Cijena tretmana je 120 eura po palmi za pravne subjekte, dok privatna lica trebaju izdvojiti 130 eura po stablu.
 
U Baru ima oko 1.360 palmi, a surlaš im nije jedini neprijatelj - oko 150 je stradalo od posljedica jakog mraza i ekstremno niskih temperatura koje su početkom prošle godine pogodile crnogorsko primorje.