Društvo

Banović: Neophodna hitna reakcija za zaštitu priobalja

by Vjera Knežević Vučićević | 20:08:2018 | 12:03:44

Iz NVO “Info sport CG Bar” upozoravaju da nebriga zajednice i nesavjesno ponašanje pojedinaca prema priobalju mogu dovesti do ozbiljnih negativnih posljedica, kako na biodiverzitet ovog atraktivnog lokaliteta, tako i na njegovo infrastrukturno uređenje.
 
“Vjerujemo da će nadležne institucije i pojedinci uticati da se nekoliko najvažnijih projekata realizuju tokom ove godine. Neophodno je uraditi zaštitni zid za ostatak borove šume plaže Šušanj, obaviti prestrukturiranje krupne kamene granulacije plaže Šušanj, zaštititi kupače na plaži od novih mogućih težih nesreća koje bi mogli prourokovati borovi oko šušanjske plaže, od kojih prijeti opasnost da padnu. Procijenili smo i da je nužno da se podmladi borova šuma plaže Šušanj i u Rekreativnom parku ‘Šumice’, da se urade zaštitni podvodni zidovi za veće plaže Bara, te melioracija prostora RP ‘Šumice’ i uklone tri zmijarnika (šikara kod SD ‘Topolica’, ugao šetališta pored plaže ‘Šušanj’ i nakadašnji autokamp ‘Agava’). Potrebno je i da se ponovo zasade borovi (uz uslov da se prije toga dovede voda u RP ‘Šumice’). Na samom ulazu u Bar i dalje postoji najveći izvor zaraze na lokalitetu nekadašnjeg autokampa ‘Agava’. Taj dio treba raskrčiti, zaravniti  i zatravniti”, navodi predsjednik NVO Info sport CG- Bar, Miodrag Banović.

 
On podsjeća da je ova organizacija od oktobra 2017. godine dobila vrijedne donacije: zemlju, iskop, utovar, transport i bagere za raskrčivanje i nasipanje prostora nekadašnjeg autokampa, ali je zbog izostanka saglasnosti nadležnih 15.000 m3 iskopanog materijala ostalo neiskorišćeno.
 
Banović ukazuje i da je do ove godine u ljetnjim šumskim požarima izgorio “veliki dio šumskog bogatstva ekološke Crne Gore- borovi, maslinjaci...”.
 
“Vandali su 2016. godine polomili 43 masline u Aveniji ‘Masline prijateljstva’ i pet maslina u drvoredu ‘Đačkih maslina’. Borova šuma pored plaže Šušanj nestaje, a borovi padaju potkopani talasima. Ostalo ih je još malo. Ove godine desila se i nesreća - jedan bor je pao na dijete-kupača na plaži Šušanj i prouzrokovao povredu”, podsjeća predsjednik NVO “Info sport CG- Bar”, uz apel nadležnima da što hitnijom reakcijom spriječe slične nemile događaje.
 
Aktivisti NVO Info sport su u aprilu 2018. godine kompletirali sadnju 340 destogodišnjih sadnica borova u Rekreativnom parku “Šumice” i Parku borova “Šušanj”.

 
“Saglasnost je dobijena od JP Morsko dobro, uz sugestiju da se u akciju uključi Gradsko zelenilo. Na žalost preko 5.500 naših sugrađana - učesnika u akcijama, institucija koje su ih sponzorisale, Mornarice Vojske Crne Gore, Uprave za šume (koje je doniralo 500 sadnica borova i 200 sadnica bagrema), već je osušeno 340 borova zasađenih 21. novembra i 19. decembra 2017. godine i 26. aprila 2018. godine, zato što nijesu navodnjavani”, nezadovoljan je Banović. On ističe da su ta stabla neposredno nakon sadnje navodnjena cisternom Službe zaštite, a da je sa Vodovod i kanalizacija doo dogovoreno da dovedu vodu u RP ‘Šumice’ i da se poveže hidrant na koji bi se zakačila crijeva za navodnjavanje mladih zasada borova.
 
“Uslov je bio davanje saglasnosti nadležnih iz opštine Bar za postavljanje javne česme u ‘Šumicama’. Takva saglasnost nije dostavljena, a iz ‘Gradskog zelenila’ nijesu htjeli da izađu u susret. Posljedica je da je 340 desetogodišnjih sadnica borova rasušeno”, zaključuje Banović.