Društvo

Značajna ulaganja u Dom zdravlja za boljitak svih građana

by POBJEDA | 22:08:2018 | 12:57:14

Barski Dom zdravlja je preduzeo mnoštvo aktivnosti na stvaranju boljih uslova za rad, kroz uređenje i adaptaciju prostora, kao i obezbjeđujući najsavremeniju opremu i sredstava , kazali su iz ove zdravstene ustanove.
 
“U proteklih šest mjeseci ove godine nabavljena je sledeća medicinska oprema: Oftalmoskop za rad oftalmološke ambulante; holter EKG-a i holter pritiska za potrebe Internističke ambulante; dva autoklava i mikrobiološki inkubator za potrebe Mikrobiološke laboratorije; portabl turbidiometar za rad laboratorije Sanitarne hemije, dva sterilizatora, defibrilator za potrebe rada timova Izabranih doktora i sterilizacijskog bloka; CTG aparat, intervaginalna sonda, a u postupku je nabavka i dva električna ginekološka stola za potrebe rada ginekološke ambulante. Takođe iz sopstvenih sredstava, redovno se vrši nabavka potrošnog medicinskog i sanitetskog materijala i Ijekova, koji ne padaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje”, kazao je za Bar Info direktor Doma zdravlja Borislav Lalević.

 
Novac za nabavku medicinske opreme i sredstava, kao i uređenje i adaptaciju prostora najvećim dijelom su obezbjeđena iz sopstvenih sredstava, dok je dio finansiran od strane Fonda za zdravstveno osiguranje, namjenjenog za kapitalne izdatke. Dio sredstava je pristigao kroz učešća ustanove na konkurse i putem donacija.
 
Kako su rekli u Domu zdravlja, u cilju elektronske obrade podataka, kao i sprovođenja projekta elektronskog zakazivanja pregleda pacijenata, obezbjedili su svu potrebnu kancelarijsku, računarsku i komunikacionu opremu.
 
“Postupajući po Planu energetske efikasnosti, izvršena je sanacija krovnih konstrukcija ambulanti u Ostrosu, Virpazaru i Sutomoru, kao i na objektu Doma zdravlja. U najvećem dijelu objekta Doma zdravlja i ambulantama, zamjenjena su stare željezne konstrukcija prozora i vrata, eloksiranom bravarijom, koja će značajno umanjiti potrošnju električne energije za zagrijevanje i hlađenje prostora”, kazao je Lalević.
 
On je podsjetio i da je u protekloj godini iz sopstvenih sredstava i sredstava Fonda, namjenjenih za kapitalne izdatke, nabavljeno jedno sanitetsko vozila i dva putnička vozila za potrebe ostalih službi. Vozni park Doma zdravlja broji 16 vozila: četiri sanitetska kombi vozila za prevoz pacijenata i 12 putničkih vozila za rad službi.
 
“Kako bi se ovaj značajan broj vozila, voznog parka ustanove, na adekvatan način obezbijedio, ovih dana iz sopstvenih sredstava, izvršeni su radovi na uređenju parking prostora ispred Doma zdravlja. Nakon radnog vremena službena vozila će biti propisno parkirana na parking prostoru, koji je obezbjeđen i video nadzorom, kao vid obezbjeđenja i zaštite državne imovine”, rekao je direktor ove zdravstvene ustanove.
 
U skladu sa strategijom za integraciju osoba sa invaliditetom, u Domu zdravlja Bar se pristupilo prilagođavanju i stvaranja optimalnih uslova boravka licima sa invaliditetom i licima sa ograničenom pokretljivošću. U tom pravcu, izgrađene su sve prilazne rampe i rukohvati, kao i toalet po svim zahtijevanim standardima, sa specijalnom ugradnom opremom, koja obezbjeđuje lakšu dostupnost i korišćenje sanitarnog čvora.
 
Takođe, ustanova je u prethodnim i tokom ove godine, značajnu pažnju posvetila sprovođenju postupka akreditacije laboratorija. U cilju dobijanja svih akreditacija Dom zdravlja Bar je uložio značajna sredstva za nabavku opreme i za uređenje laboratorija.

 
“Uložena sredstva su opravdana jer je JZU Dom zdravlja Bar danas referentni centar za fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja vode, a nadamo se do kraja godine i briseva predmeta i sredstava opšte upotrebe”, kazao je Lalević.
 
U Centru za djecu sa posebnim potrebama je inovirana oprema za rad, obezbijeđena putem učešća ustanove na konkurs Ministarstva finansija, od raspodijela sredstava od igara na sreću, u iznosu 5.200 eura. Od navedenih finansijskih sredstava nabavljena je medicinska oprema za rad pedijatra, logopeda, kao i didaktički i logopedski sadržaj.
 
“Ovu priliku koristimo da se posebno zahvalimo i profesoru Slobodanu Vukoviću iz Bara koji je dugogodišnji nosilac više projekata ‘Društva roditelja djece sa posebnim potrebama’, na nesebičnom zalaganju i pomoći u radu Centra za djecu sa posebnim potrebama Doma zdravlja Bar. Zahvalnost izražavamo i svim donatorima koji su izrazili želju i samoinicijativno obratili se ustanovi, i nakon sprovedene zakonske procedure, uložili sredstva i sproveli određene radove na ambulantama i objektu Doma zdravlja”, rekao je Borislav Lalević, napominjući da Dom zdravlja ima veoma dobru saradnju sa Ministarstvom zdravlja i Fondom za zdravstveno osiguranje.