Društvo

Željeznica ulaže u obnovu 10 miliona eura

| 27:08:2018 | 11:24:04

Željeznički prevoz Crne Gore će u toku iduće godine u obnovu voznog parka uložiti 10 miliona eura, zaključeno je na sastanku predstavnika Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Ministarstva finansija.
 
Sredinom prošle sedmice u sjedištu ŽPCG u Podgorici je održan sastanak menadžmenta ŽPCG sa predstavnicima EUROFIME na kome su dogovorena ulaganja posredstvom ove organizacije. EUROFIMA je specijalizovana evropska organizacija za finansiranje željezničkih voznih sredstava kod koje su izuzetno povoljni kreditni uslovi za finansiranje investicionih opravki, nabavki voznih sredstava i rezervnih djelova.
 
ŽPCG planira da kreditom od EUROFIME finansira investicionu opravku tri elektrolokomotive serije 461,1, dizel-elektro lokomotive serije 643, dva elektromotorna voza serije 412/416, tri elektromotorna voza CAF siviti, 12 putničkih kola, kao i nabavku rezervnih djelova za sva vozna sredstva.
 
Dio sredstava će biti uložen i za kupovinu 15 putničkih kola, novih ili polovnih, zadovoljavajućih karakteristika. Projekat obnove voznih sredstava ZPCG još je potrebno da odobri resorno Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, kao i Vlada. Očekivanja su da će to biti urađeno do kraja ove godine, s obzirom da se radi o veoma povoljnim kreditnim uslovima.
 
Imajući u vidu starost voznih sredstava sa kojima ŽPCG raspolaže, paralelno će se raditi na aktivnostima nabavke tri nova elektromotorna voza koje planira Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, a procijenjeni iznos nabavke je 13 miliona eura.