Društvo

Raičević: Nečistoću nećemo više tolerisati

| 01:09:2018 | 11:25:24

“Opravdano je nezadovoljstvo građana i turista nivoom čistoće u gradu, i ja sam kao Baranin i kao predsjednik nezadovoljan i to se neće više tolerisati. Svi moramo dati svoj maksimum i puni doprinos da Bar opet učinimo najčistijim gradom u regionu i u tom pravcu sam naložio konkretne aktivnosti”, istakao je predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević tokom radne posjete preduzeću Komunalne djelatnosti Bar doo.
 
Raičević je sa v.d. sekretarom Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Dejanom Škerovićem, savjetnicima u tom sekretarijatu Blaženkom Srzentić i Slobodankom Milić posjetio Komunalne djelatnosti i razgovarao sa tehničkim direktorom preduzeća, svim rukovodiocima sektora, a posebno sa direktorom Komunalnog sektora Predragom Ristovićem, rukovodiocem Sektora čistoće Momčilom Vulezićem i direktorom Mehanizacije Branislavom Plamencem. Tema sastanka je bila upoznavanje sa stanjem u tom preduzeću, eventualnim problemima sa kojim se susrijeću tokom rada, a koji utiču na situaciju u gradu po pitanju čistoće.
 
Tokom radne posjete predsjednik Opštine je izrazio nezadovoljstvo postojećom situacijom neadekvatnog odlaganja i deponovanja građevinskog i kabastog otpada, i pod hitno naložio svim subjektima u ovoj djelatnosti konkretne aktivnosti. Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar koji inače vrši nadzor nad radom Komunalne djelatnosti doo naloženo je da u saradnji sa Komunalnom policijom u roku od 24 sata izvrši terenski obilazak svih lokacija u gradskom jezgru i prigradskom području na kojima se vrši odlaganje i deponovanje komunalnog otpada i drugog i prirodnog i vještačkog otpada sa javnih površina i zapisnički konstatuje stanje na terenu. Komunalna policija je u obavezi da po dobijenom zapisniku o stanju sa terena po hitnom postupku donese rješenja o izvršenju, kojima će obavezati  doo Komunalne djelatnosti Bar da najkasnije u roku od tri dana izvrše zbrinjavanje komunalnog otpada i drugog prirodnog i vještačkog otpada.
 
Predsjednik Opštine je tokom posjete imao priliku da na licu mjesta vidi mehanizaciju kojom raspolaže Komunalne djelatnosti Bar i dobio uvjerenje da je dovoljna da se posao čišćenja obavi kako je dogovoreno.
 
Na sastanku je dogovoreno i da sekretar Sekretarijata za komunalno- stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar redovno obavještava predsjednika opštine o preduzetim i realizovanim aktivnostima.
 
Predsjednik Opštine Dušan Raičević je naglasio da ove aktivnosti treba da budu stalne i da će se buduća saradnja Opštine i pomenutih subjekata ogledati u planiranju i realizaciji većeg broja zajedničkih mjera i aktivnosti usmjerenih na rješavanju komunalne problematike grada, što za cilj ima stvaranje nove, čiste i ekološke destinacije.