Društvo

Luka Bar: Sjednica Odbora direktora pod velom tajne ili ne?

by Vijesti/Bar Info | 03:09:2018 | 16:02:00

Danas je dnevni list “Vijesti” kao udarni objavio članak o dešavanjima na sjednici Odbora direktora Luke Bar održanoj u petak.
 
Po njihovim izvorima bliskih menadžmentu, Odbor direktora je saopštio direktoru Zariji Franoviću da više ne uživa njihovo povjerenje zbog nerealizovanog biznis plana i netačnog polugodišnjeg izvještaja, koji će, umjesto dobiti od 600.000 eura, kako je to izvršni direktor ranije javno saopštio, imati gubitak u iznosu od oko 50.000 eura.
 
“Eksterna revizija Luke Bar, odnosno, revizorska kuća ‘MV Konsalt’, na zahtjev predstavnika malih akcionara barske firme, utvrdila je da polugodišnji izvještaj o poslovanju Franovićevog menadžmenta nije tačan, odnosno, ne odgovara pravom stanju. Zbog toga je Odbor direktora u petak odmah zadužio finansijskog direktora Nenada Vujanovića da na bazi dva nalaza i eksterne revizije odmah koriguje polugodišnji izvještaj koji će morati da ima u vidu otpis nagomilanih potraživanja iz prethodnih godina, kao i da prikaže troškove zarada (po osnovu sudskih presuda) prema radnicima koji su godinama ignorisani od prethodnog menadžmenta.
 
Nakon što finansijski direktor ispravi šestomjesečni izvještaj, njega će morati opet da razmatra revizijski odbor kompanije, pa tek onda Odbor direktora koji prethodni izvještaj nije želio da usvoji.
 
Prema ovogodišnjem biznis planu, Luka Bar je trebalo da ostvari obim pretovara u iznosu od dva miliona tona, ali je sad već izvjesno da se to neće desiti jer je polugodišnji pretovar iznosio svega oko 700 hiljada tona.
 
Pojedini članovi borda bili su zgranuti načinom na koji je direktor pokušao da opravda pad pretovara, u odnosu na planirani, navodeći neblagovremenu reakciju Vlade i Ministarstva ekonomije prilikom dodjele koncesija kompanijama za kopanje rude.
 
Oni su otvoreno saopštili Franoviću da ne uživa njihovo povjerenje zbog ‘netačnih ekonomskih parametara’ tokom šest mjeseci ove godine”, objavile su “Vijesti”.
 
U namjeri da dobije potvrdu ovih navoda, Bar Info se obratio pitanjima predsjedniku Odbora direktora Luke Bar Anđelku Lojpuru, ali do zaključenja ovog teksta od njega nije bilo zvaničnog odgovora. 

 
Na drugoj strani, iz Kabineta izvršnog direktora Luke Bar Zarije Franovića medijima je poslat dopis u kome se kaže:
 
“Povodom navedenog teksta, koji obiluje neistinama, poluinformacijama, nekorektnim interpretacijama, čime se ruši imidž komapanije, želimo da obavijestimo crnogorsku javnost o sljedećem:
 
Odbor direktora je nalogom od 10. avgusta 2018. godine, sa kojim su upoznati mediji,  ‘zabranio’ izvršnom direktoru i menadžmentu da se direktno obraćaju javnosti i za to ovlastio sekretara Društva, Vesnu Mihaljević, da jedino ona ubuduće može ispred kompanije davati infromacije i saopštenja medijima. Uvažavajući navedenu činjenicu, a naročito poštujući zaključak sa sjednice Odbora direktora od petka, 31. 08. 2018.godine, na kome je insistirao Odbor direktora, da Izvještaj vanredne revizije ima status poslovne tajne, očekujemo da se Odbor direktora preko sekretara Društva ogradi, odnosno izjasni o svim navodima iz predmetnog teksta još danas.
 
Ukoliko se Odbor direktora ne oglasi po ovom tekstu, koji nanosi štetu kompaniji i pojedincima, a na osnovu neprovjerenih informacija od nekog izvora iz menadžmenta, bićemo prinuđeni da, u cilju zaštite interesa kompanije i njenog imidža, ‘prekršimo’ navedeni nalog Odbora direktora i iznesemo činjenice i argumente izvršnog menadžmenta o svemu navedenom u tekstu.
 
Iskreno vjerujemo da će se Odbor direktora ograditi u odnosu na tekst na osnovu neimenovanog izvora i time objektivno informisati javnost”.