Društvo

Podržimo OSI projekat Gajimo cvijeće – budimo srećni

| 11:09:2018 | 10:44:08

NVO Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama Bar realizuje projekat “Gajimo cvijeće, budimo srećni”, finansiran iz  sredstva EU, kao dio šireg projekta “Societias”, koji u CG realizuje Caritas Barske nadbiskupije u saradnji sa NVO Udruženje paraplegičara Bar.
 
Ovim projektom je obučeno sedmoro osoba sa invaliditetom (OSI) da uzgajaju cvijeće kroz 40 časova teorijske i isto toliko časova praktične obuke. Po završenoj obuci četiri osobe sa invaliditetom su zasnovale radni odnos na određeno vrijeme za period od 12 mjeseci.
 
OSI proizvode cvijeće iz sjemena i uz naučeni postupak ga dalje gaje i dovode do faze da je spremno za prodaju. Sada su, pored uzgoja angažovane i u njegovoj distribuciji. Dio proizvedenog cvijeća su poklanjali, kako bi povećali vidljivost projekta, a istovremeno razbijali stereotipe o mogućnostima OSI.
 
Dio cvijeća sada prodaju kako bi omogućili da jedna ili dvije osobe sa invaliditetom nastave posao po završetku projekta.
 
Preduzeće Komunalne djelatnosti je besplatno ustupilo jedan sto za prodaju u zatvorenom dijelu Zelene pijace.