Društvo

VIDEO: Planirana značajna ulaganja u barsku bolnicu

by Vesna Šoškić, kamera Adi Karađuzović, montaža Zoran Milošev | 20:09:2018 | 15:13:28

U okviru projekta "Energetska efikasnost" koji finansira Svjetska banka, planirana su značajna ulaganja u Opštu bolnicu u Baru - postavljanje termo fasade, osvjetljenja i grijanja, a biće adaptiran i dio pedijatrijskog odjeljenja i dograđen novi sanitarni čvor na infektivnom odjeljenju, najavili su direktor barske bolnice dr Dragoslav Tomanović i viši specijalista za energiju Svjetske banke Bedžim Kunve.

 
Radovi, čija je ukupna vrijednost 1.200.000 €, trebalo bi da počnu u novembru.
 
“Za barsku bolnicu su nove investicije, na koje se dugo čekalo, od izuzetnog značaja”, naglasio je direktor, dr Dragoslav Tomanović.
 
“Biće urađena toplotna izolacija spoljašnjih zidova, zamjena fasadnih prozora i vrata, toplotna izolacija krova, termo ventili, instalacija solarnog sistema za pripremu sanitarne tople vode, sistem osvjetljenja...”, kazao je za Radio Bar i Bar info dr Tomanović, koji je podsjetio da je barska bolnica regionalna zdravstvena ustanova za Bar, Ulcinj i dijelom Budvu, što znači da medicinski zbrinjava čak 80.000 stanovnika. Sadašnji objekat sagrađen je 1975. godine, a 1985. dograđen je ambulantni dio i I sprat internog odjeljenja.

 
“Zbog dotrajalosti vapi za detaljnom rekonstrukcijom i renoviranjem, na čemu insistiram već tri godine, zato se posebno radujemo novim ulaganjima”, istakao je čelni čovjek barske Opšte bolnice.
 
Osim ulaganja iz domena energetske efikasnosti, 10% sredstava je predviđeno za adaptaciju pojedinih odjeljenja.
 
“Prvenstveno, biće renovirane sobe na pedijatriji i izgrađen novi sanitarni čvor u dijelu infektivnog odjeljenja, čime će taj odjel biti odvojen od ostalih soba. Adaptacijom će biti obuhvaćena i ambulanta za prijem u sklopu istog odjeljenja", kazao je dr Tomanović, koji je naglasio da će primjenom mjera energetske efikasnosti barska bolnica ostvariti uštedu u potrošnji energije od oko 100.000€ na godišnjem nivou, a povraćaj ulaganja je nešto manje od osam godina.
 
Projekat “Energetska efikasnost”, koji finansira Svjetska banka, započet je 2009. godine sa ciljem unapređenja uslova boravka i liječenja pacijenata u zdravstvenim ustanovama.

 
“Nadam se da ćemo svi zajedno nakon završetka radova biti zadovoljni, a posebno pacijenti koji se ovdje liječe", kazala je Biljana Maslać, menadžerka u projektu "Energetska efikasnost" u Crnoj Gori.
 
 U okviru prve faze ovog projekta adaptirano je šesnaest zdravstvenih objekata.
 
“U prvoj fazi investirano je 11.500.000 dolara, a u drugom dijelu jedna od ključnih bolnica sa kojima ćemo raditi, jeste medicinska ustanova u Baru. Veoma se radujemo i nadamo se da će sve biti završeno na opšte zadovoljstvo", kazao je Bedžim Kunve, viši specijalista za energiju Svjetske banke.
 
 Na početku projekta "Energetska efikasnost" renovirani su i obrazovni objekti.