Društvo

Caritas BN organizovao okrugli sto o invaliditetu

by Silvija Vukelić | 21:09:2018 | 10:56:35

Caritas Barske nadbiskupije juče je u Beranama organizovao okrugli sto na temu “Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom” u okviru projekta P.O.W.E.R koji je finansiran sredstvima Evropske unije, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora. Okrugli sto je organizovan u prostorijama hotela “Berane”, a učestvovali su predstavnici partnerskih organizacija na projektu, javnih institucija, nevladinih organizacija, udruženja osoba s invaliditetom, kao i predstavnici privrednih društava i institucija koje već zapošljavaju osobe s invaliditetom.
 
Učesnici okruglog stola su zaključili kako je potrebno uložiti više energije u zapošljavanje osoba sa invaliditetom, povezati tržište rada i obrazovni sistem, te podići svijest u javnosti i kod poslodavaca o potrebi zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
 
Moderator okruglog stola, Marko Đelović, iz Caritasa Barske nadbiskupije, govorio je o ciljevima i zadacima projeka P.O.W.E.R, kao i o dosadašnjim rezultatima i planiranim aktivnostima. Rezultate istraživanja o obrazovnim potrebama osoba sa invaliditetom predstavili su Saša Jovanović i Slavko Vučićević.

 
“Jedna od osnovnih preporuka iz istraživanja potvrđena je i na ovom okruglom stolu: potrebno je obogatiti obrazovnu ponudu za osobe sa invaliditetom, posebno kad je u pitanju stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, čime se bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu rada”, navode u saopštenju iz Caritasa Barske nadbiskupije.
 
Milislav Korać, iz organizacije “Naša inicijativa” iz Podgorice predstavio je mjere podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Jedna od tema okruglog stola bila je i Socijalne inovacije - kako poslodavci mogu uticati na kreiranje inkluzivne sredine? O toj temi je govorila Slavica Striković, predstavnica organizacije “Ženska akcija” iz Nikšića.
 
Projekat P.O.W.E.R. finansira Evropska unija, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora. Ukupna vrijednost projekta je 459.776 eura, od čega Evropska unija finansira 390.800 eura. Projekat sprovodi Caritas Bosne i Hercegovine u saradnji s partnerima iz BiH i Crne Gore - Nadbiskupijski centar za pastoral mladih “Ivan Pavao II”, Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama “Vedri osmijeh”, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH, Caritas Barske nadbiskupije, Udruženje Paraplegičara Bar i Biznis start-up centar iz Bara. Projekat traje dvije godine i sprovodi se na području Bosne i Hercegovine i Crne Gore.