Društvo

Pejović: Kontrolisaćemo i dalje javne površine

| 21:09:2018 | 12:07:50

Komunalna policija Opštine Bar je vršila pojačan komunalni nadzor po pitanju zauzimanja javnih površina na teritoriji opštine. U toku vršenja komunalnog nadzora, na 72 lokacije je konstatovano da građani vrše deponovanje otpadnog materijala – smeća, kabastog, građevinskog, organskog i drugog otpada van kontejnera i stvaraju ružnu sliku grada.
 
“U narednom periodu Služba komunalne policije vršiće pojačani komunalni nadzor na lokacijama gdje je primijećeno da se odlaže komunalni otpad suprotno Odluci o komunalnom uređenju grada, a prema počiniocima izricaćemo prekršajne naloge u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima. Još jednom molimo građane koji imaju potrebu za odlaganjem kabastog i drugog otpada da prethodno kontaktiraju DOO Komunalne djelatnosti i sa njima dogovore termin preuzimanja. Na taj način će izbjeći novčane kazne koje će služba Komunalne policije izricati svima koji budu zatečeni da deponuju otpad van posuda predviđenih za odvoz smeća”, kaže se u saopštenju načelnika Komunalne policije Steva Pejovića.
 
On je apelovao na vlasnike putničkih motornih vozila u Ulici 24. novembra ispred Kongrapovih zgrada i Pristanskih lamela koja parkiraju sredinom kolovozne trake, da od 22. septembra to rade na novouređenom parking prostoru od 136 parking mjesta, uz šest parking prostora predviđenih za invalide, koji je obilježen horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.
 
“Samim tim bi izbjegli dodatne finansijske troškove, tj. uklanjanje specijalnim vozilom ‘pauk’, kao i izdavanje prekršajnih naloga od strane komunalnih policajaca”, kaže Pejović.
 
Kontrolom javnih parkirališta službenici Komunalne policije su konstatovali da je na parking prostorima šireg centra grada ostavljeno 70 havarisanih i neregistrovanih putničkih motornih vozila. Na svim vozilima uredno je ostavljen poziv za stranku i u predviđenom roku se odazvalo 15-ak vlasnika koja su ih uklonila o svom trošku. Iz Komunalne policije upozoravaju vlasnike da oslobode javna parkirališta od havarisanih i neregistrovanih vozila, jer će u suprotnom to učiniti oni o njihovom trošku.
 
“U cilju zaštitu javnih površina oko Zelene pijace u Baru, Komunalna policija će, kao i u više navrata do sada, oduzimati robu od lica koja se bave nelagalnom prodajom i uz potvrdu o oduzetim stvarima biće uskladištena u magacinski prostor predviđen za oduzete stvari. Nadamo se da će ovo saopštenje građani shvatiti dobronamjerno i da ćemo svi zajedno doprinijeti da nivo komunalne kulture podignemo na jedan veći nivo koje ovaj grad svakako zaslužuje”, zaključuje se u saopštenju načelnika Komunalne policije Steva Pejovića.