Društvo

Izabran novi Izvršni odbor TO Bar

| 22:09:2018 | 14:38:04

Na petoj, vanrednoj, sjednici Skupštine Turističke organizacije opštine Bar, kojom je predsjedavao predsjednik Dušan Raičević, izabran je novi Izvršni odbor Turističke organizacije opštine Bar.
 
Skupština Turističke organizacije opštine Bar je jednoglasno (sa 18 glasova “za”) usvojila prijedlog Kandidacione komisije i za nove članove Izvršnog odbora TO Bar imenovala za predsjednicu Milicu Vuković, dipl.ecc, oblast privrede, a za članove Darka Stijepovića - predstavnik privatnog smještaja, Virpazar, Gorana Lekovića - predstavnik hotelijera, Sutomore, Elvira Kalamperovića - predstavnik hotelijera, Veliki pijesak, Branka Vukmanovića - predstavnik hotelijera, Čanj, Suana Hodžića - oblast privrede i Mariju Tošković Kaluđerović u ime osnivača - Opštine Bar.
 
Predsjednik Raičević je novim članovima Izvršnog odbora poželio uspješan rad u narednom periodu i kvalitetnu saradnju sa organima upravljanja, Opštinom Bar, stručnom i drugim službama.