Društvo

Potvrđeno: Novih 19 stabala zaraženih surlašem

| 25:09:2018 | 14:35:36

Jaki vjetar iznio je na vidjelo je ono o čemu je ing. hortikulture Mira Prentović, rukovodilac sektora Zelenilo u preduzeću Komunalne djelatnosti, u intervjuu Bar Infu govorila, a čega se najviše pribojavala – palmin surlaš je osvojio stabla u centru grada.
 
„Obilaskom terena u toku današnjeg dana primijetili smo 19 zaraženih stabala palmi, sva u užem gradskom jezgru - tri su, recimo, ispred zgrade Vodovoda. Broj nije ni izbliza konačan, jer nismo sve ni prekontrolisali, a ako se nastavi ovim tempom, biću zadovoljna ako se zaustavi na 50 biljaka. Nastavićemo sa hemijskim tretmanima kao i do sada, ali je gotovo izvjesno da će na barem 10 stabala od ovih 19 morati da se uradi dendrohirurgija, odnosno kidanje zaraženog dijela stabla do zdrave osnove“, istakla je Mira Prentović.