Društvo

Šestani zasukali rukave i popravili puteve u selu

| 26:09:2018 | 12:33:02

Kako su javili Bar Infu iz Udruženja građana “Šestani”, tokom protekla tri vikenda u Gornjim Šestanima intenzivno se radilo na revitalizaciji glavnih putnih pravaca u selu.
 
Uz podršku lokalne samouprave i preduzetnika koji su porijeklom iz ovog  kraja, aktivisti Udruženja “Šestani” očistili su i tamponirali putne pravce koji vode do crkve Sv. Pavla iz XIII vijeka u Lukićima i putni pravac do sela Dedići.

 
“Ovim poduhvatom vidno je poboljšana komunikacija u ovom kraju i otklonjeni razlozi za eventualno nepostupanje javnih službi, koje održavaju nedavno postavljenu električnu mrežu i spriječavaju devastaciju šumskog zemljišta. Nova gradska uprava najavljuje i sanaciju Župnog doma u Dedićima i probijanje putnog pravca do crkve Sv. Venerande u selu Marvučići, kao i podršku planskih prijedloga Udruženja za valorizaciju poljoprivrednih i turističkih kapaciteta ovog drevnog kraja”, kazali su iz UG “Šestani”.

 
Ipak, članovi Udruženja ne kriju razočaranje zbog, kako su rekli, indolentnog odnosa Barske nadbiskupije prema realizaciji odobrenih sredstava Vlade Crne Gore za sanaciju ostataka crkve Sv. Petra iz XV vijeka u Čukuljerima i popravke ograde mjesnog groblja oko crkve Sv. Pavla, jednog od najstarijih sakralnih lokaliteta na području opštine Bar.

 
Udruženje građana “Šestani” za predstojeći period najavljuje saradnju sa “Mediteranskim centrom fotografije” na promovisanju autentičnih arhitektonskih karakteristika ovog kraja. Pored ovog, Udruženje će pokrenuti i građansku inicijativu za proširenje putnog pravca Virpazar-Ostros.