Društvo

Održan sastanak potpisnika Koalicionog sporazuma

| 05:10:2018 | 11:51:49

U četvrtak je održan sastanak potpisnika Koalicionog sporazuma o zajedničkom političkom djelovanju u opštini Bar. Pored predstavnika Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata, Biram Bar i Bošnjačke stranke, sastanku je prisustvovao i koordinator predsjedništva DPS CG za Bar Branimir Gvozdenović.
 
“Na sastanku, između ostalog, sumiran je rad lokalane uprave koja je, na čelu sa predsjednikom Opštine Bar Dušanom Raičevićem, u periodu od 60 dana, koliko je proteklo od njegovog imenovanja, ostvarila značajne rezultate. U pomenutom periodu pokrenut je veliki broj razvojnih i drugih projekata, stvoreni uslovi za realizaciju kapitalnih, dogovorena dalja djelovanja na stvaranju uslova za bolji poslovni ambijent u Baru.
 
U narednom periodu, jedan od prioriteta rada lokalne uprave u Baru će biti intenziviranje aktivnosti na realizaciji razvojnih projektata, izrada i finalizacija projektne dokumentacije za prioritetne infrastrukturne projekte, kao što su rekonstrukcija putnog pravca Virpazar-Sutorman-Bar- Kamenički most, izgradnja pothodnika u Sutomoru, regulacija saobraćaja u Šušanju, rekonstrukcija Doma kulture u Baru, izgradnja azila za napuštene životinje i dr.
 
Koordinator Branimir Gvozdenović je dao punu podršku daljem razvoju Bara kroz sprovođenje projekata iz koalicionog sporazuma, koji predstavljaju osnov za ubrzan ekonomski razvoj Bara i obezbjeđivanje novih radnih mjesta.
 
Dosadašnja koaliciona saradnja u vršenju poslova iz nadležnosti lokalne samouprave je doprinijela realizaciji do sada ostvarenih ciljeva, te će u narednom periodu predstavljati kvalitetnu osnovu za vršenje lokalne vlasti u Baru”, kaže se u saopštenju OO DPS Bar.