Društvo

Zelena zastava dodijeljena OŠ Srbija

| 12:10:2018 | 10:35:35

Aktivnosti OŠ “Srbija” sa kraja prethodne nastavne godine dobijaju puni zamah na početku ove školske godine - uspješno sprovedena akreditacija u junu 2018. godine za dobijanje statusa “Eko škole”, donijela je Zelenu zastavu u septembru.
 
Nakon procesa akreditacije u maju i junu 2018. godine, tim Nacionalnog odbora za implementaciju programa “Eko škole“ dodijelio je OŠ “Srbija“ nagradu Zelena zastava i Sertifikat o stečenom statusu međunarodne “Eko škole”. U Eko zgradi UN u Podgorici, na Dan ekološke države Crne Gore, 20. septembra, svečanosti dodjele nagrade i sertifikata je upriličena Prva dodjela nagrade Zelena zastava i Sertifikata. Svečanosti su prisustvovali direktor škole, Josip Ćinćur, koji je i predsjednik Eko odbora i profesorica biologije, Nina Žugić, koja je, kao Koordinator projekta, u ime Škole i primila Zelenu zastavu.

 
OŠ “Srbija“ je zasluženo dobila svoje mjesto na putu implementacije ciljeva obrazovanja za održivi razvoj u aktivnostima međunarodnog programa “Eko-škole“.
 
“Vitezovi eko-stola” je titula koju su ponijeli članovi eko sekcije na XV Sajmu ekologije u Budvi za osvojeno prvo mjesto na Prvom ekološkom kvizu, kojeg je organizovalo Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine i za učešće na maskenbalu pod nazivom “Crna Gora – moj dio planete”, gdje su ponovo osvojili prvu nagradu, za najbolju eko masku.
 
Ljubitelji prirode OŠ “Srbija” su sproveli i akciju revitalizacije parka Dvorca kralja Nikole koju je snimala RTCG i emitovala na svom programu. Učenici sa nastavnicima vode računa o maslinjaku u svom školskom dvorištu – sade mlade sadnice i dalje ih njeguju podučeni savjetima Društva maslinara Bara. Ustaljena je praksa da svake školske godine učenici učestvuju u čišćenju i sakupljanju otpada u Starom Baru. I ovog septembra škola se odazvala globalnoj akciji “Let’s do it Montenegro” otklanjanja otpada u svom okruženju.

 
OŠ “Srbija“ se našla među deset odabranih škola u Crnoj Gori koja je prihvatila da bude dio međunarodnog projekta “Škole za 21. vijek”. Komisija predstavnika British Councila i Ministarstva prosvjete odabrala je škole koje učestvuju u ovom projektu podrške za razvoj kapaciteta škola u zemljama Zapadnog Balkana. Program se sprovodi u cilju razvoja digitalnih vještina, vještine rješavanja problema i kritičkog razmišljanja kao ključnih vještina za život u 21. vijeku.
 
U školi je u septembru u dva navrata održan seminar pod nazivom “Škole za 21. vijek” za nastavnike, a direktor Josip Ćinćur je jedan od 10 direktora osnovnih škola kome je ove školske godine uručen microbit računar za svakog nastavnika - učesnika programa obuke. Ti mali računari omogućavaju nastavnicima da pristupe djeci na savremen način i omogućavaju što veći angažman učenika u istraživačkom radu.

 
Ovim programom škole dobijaju potpunu podršku za razvijanje novih načina rada na nivou škole i učionice. Po izlasku iz takve škole, učenika će, predviđe se, pored čitalačke i matematičke pismenosti, karakterisati i digitalna pismenost, a upotreba mikrobit računara će znatno poboljšati njihovu digitalnu pismenost.