Društvo

Informativni dan u Opštini Bar

| 12:10:2018 | 13:47:25

Povodom predstavljanja programa i najave III poziva za projekte za MED program (Interreg Mediteranski program transnacionalne saradnje) u prostorijama Opštine je danas organizovan informativni dan, u organizaciji Kancelarije za evropske integracije u Vladi Crne Gore  i Opštine Bar.
 
Javnosti i potencijalnim korisnicima su predstavljeni tematski ciljevi i pravila za podnošenje projektnih predloga u okviru ovog poziva.
 
“Mediteran” je jedan od devet programa Evropske Unije u kojima Crna Gora ima pravo učešća i biće otvoren za podnošenje predloga projekata od početka novembra do kraja januara.
 
Info dan u Baru je otvorio potpredsjednik Opštine Radomir Novaković: “Put Crne Gore jeste put ka Evropskoj Uniji i Opština Bar je veoma aktivna u apliciranju sa projektima. Intenzivno radimo na izgradnji naših kapaciteta, apliciramo sa projektima, jedan projekat već sprovodimo i usmjerili smo svoje snage da ih već sljedeće godine u ovo vrijeme bude mnogo više”.
 
Ciljevi i teme za dostavljanje predloga projekata su: Plavi rast: fokusiranje na pomorske klastere, Održivi turizam: sa fokusom na ostrva i oblasti sa malom gustinom populacije i Zaštita biodiverziteta: zaštićene morske oblasti.

 
Program obuhvata 57 regiona iz 10 zemalja Evropske Unije (Portugal, Španija, Francuska, Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Kipar, Malta i Ujedinjeno Kraljevstvo – jedan region ekonomskog programiranja Gibraltar) i tri države korisnice IPA fondova (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora).
 
Interreg Mediteranski program transnacionalne saradnje (MED) je jedan od instrumenata sprovođenja kohezijske politike Evropske unije, čija je glavna svrha doprinos dugoročnom razvoju mediteranskog područja i jačanje transnacionalne saradnje između regiona i zemalja učesnica.
 
U ovoj godini, ovo je četvrti Info dan za programe koji se finansiraju iz EU fondova organizovan u našoj Opštini.