Društvo

VIDEO: Skup Crvenog krsta o unapređenju komunikacija

by Vesna Šoškić, kamera Adi Karađuzović, montaža Zoran Milošev | 19:10:2018 | 14:56:07

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bar, od 18. do 21. oktobra, domaćin je tematskog skupa organizacija Crvenog krsta Ohrid, Užice, Subotica, Kragujevac, Trebinje i grada domaćina, koji je posvećen unapređenju komunikacija, kako bi se povećala prepoznatljivost Crvenog krsta u javnosti i ostvarilo partnerstvo sa što više organizacija, institucija i pojedinaca.

 
"Široko je polje djelovanje Crvenog krsta i komunikacija je veoma važna, kako unutar same organizacije, tako i prema javnosti. Naše poruke moraju stići do subjekata koji su važni, kako bi bili u mogućnosti da pomognemo svima kojima je pomoć potrebna. Zato se trudimo i imamo obavezu da na pravi način predstavimo rad naše organizacije i objasnimo koji su benefiti, odnosno kolika je dobrobit kada ova humanitarna organizacija dobro radi i kada ima jaku podršku od lokalnih partnera", kazala je sekretarka Crvenog krsta Bar Zorica Crnčević, koja je izrazila nadu da će na skupu, na kojem učestvuju predstavnici lokalne uprave i značajnih institucija, doći do sporazuma koji bi omogućio da pomoć stigne do svih kojima je potrebna.
 
Skup u Baru dio je projekta i neformalne grupe "Jaka karika".
 
“Već pet godina traje ovaj projekat na nivou najjačih organizacija iz Makedonije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kako bi razmijenili iskustva i unaprijedili znanja, vještine i tehnike pomoći najugroženijima. Ovaj skup u Baru ima veliko značenje jer se obrađuje komunikacija sa različitim ciljanim grupama, ali i institucijama od krucijalne važnosti za rad, efikasnost i unapređenje Crvenog krsta", kazao je za Radio Bar i Bar info dr Sašo Točkov, sekretar OO CK Ohrid.

 
O specifičnosti Crvenog krsta i potrebi jakog udruživanja sa drugim organizacijama i institucijama, kako bi se ostvarila njegova svrha-pomoć najugroženijima, govorio je dr Brano Dursun, iz organizacije CK Trebinje i bivši predsjednik CK BiH.
 
“Svake godine održavamo skup sa drugom temom. Ovaj u Baru je izuzetno koristan, jer je komunikacija veoma važna i drago mi je što smo imali izvanredan prijem i u lokalnoj upravi i kod domaćina-Crvenog krsta Bar. U Crnoj Gori nije potrebno objašnjavati što je humanost i koliko nam je potreban Crveni krst", kazao je dr Dursun, koji je naglasio da je ova humanitarna organizacija "sui generis", koja nije ni Vladina , niti pripada nevladinom sektoru.

 
“Crveni krst je međunarodna organizacija, koja je jedinstvena na nivou svijeta. Želja nam je da objasnimo da je princip našeg rada  nezavisnost  i kako istovremeno sarađivati i sa Vladinim i nevladinim organizacijama, na osnovu sedam naših principa i na korist stanovništva", istakao je dr Brano Dursun.
 
Delegacije Crvenog krsta iz nekoliko bivših jugoslovenskih republika primila je i poželjela srdačnu dobrodošlicu potpredsjednica opštine Bar mr Tanja Spičanović.