Društvo

Capt. Sinanoviću uručena plaketa Plavi val Montenegra

| 22:10:2018 | 11:08:14

Kapetanu Vahidu M. Sinanoviću juče je uručena plaketa “Plavi val Montenegra”, koju Mediteranski centar fotografije (MCF) dodjeljuje u okviru projekta “Omnia vita ex mare” (“Čitav život sa morem”), pokrenutog “sa ciljem očuvanja temeljnih vrijednosti Mediterana”.
 
Na prigodnoj svečanosti u starobarskoj konobi “Spilja”, plaketu je uručio potpredsjednik MCF Ljubo Karanikić.
 
"Želim da se zahvalim NVO MCF koja mi je uručila plaketu 'Plavi val Montenegra'! Godinu koja je pri kraju obilježio je veliki trud i rad pojedinaca ili grupa iz moga grada koji ništa manje ne zaslužuju da budu nagrađeni! Želim prije svega da pomenem Žene Bara kuvaju srcen, moje Spičanke koje rade na ljepšem i boljem Sutomoru i sačuvanju okoline, Organizaciju za zaštitu životinja i još puno njih, a posebnu našu sugrađanku koja živi u Nikšiću Tatjanu Vukićević, koja je donirala svoj organ da bi spasila komšiju! Na kraju, ako ne mogu da podijelim ovu nagradu (koja se tiče pomorstva), onda svakako mogu da podjelim moje srce s vama! Neka Vas dragi Bog sačuva i dodijeli Vam snagu da izdržite na svom putu, nadasve humanom", rekao je povodom dobijanja plakete kapetan Sinanović.

Capt. Vahid M. Sinanović rođen je 1964. godine u Starom Baru. Osnovnu i srednju školu završio je u Baru, a Višu pomorsku započeo u Dubrovniku - diplomirao u Kotoru.
 
Prvi put se ukrcao na putnički brod “Njegoš”, sa prvom posadom, na obaveznoj praksi od dvije nedelje, a produžio ju je sve do početka školske godine kao “mali od kužine” osamdesetih godina.
 
Kao stipendista “Prekookeanske plovidbe”, dobija ukrcaj na poziciji kadeta na legendarnom m/b “Virpazar”, a 1983. godine uspješno polaže za zvanje poručnika trgovačke mornarice i počinje karijeru kao treći oficir palube. Deset godina kasnije unaprijeđen je u zvanje zapovjednika broda. Prvu samostalnu komandu dobio je na m/b “Bijelo Polje”. Sa posadom i brodom bio je “zarobljen” po nalogu UN, u luci Hong Kong. Od 2003/04. je zapovjednik brodova njemačke kompanije “Ernst Jacob”.
 
Ovo je treća plaketa “Plavi val Montenegra” za 15 godina trajanja projekta “Omnia vita ex mare”. Prve dvije su dobili Slavko Ćiro Marić – upravitelj glisera Lučke kapetanije i pomorski kapetan Branko Đurović.