Društvo

Sastanak novinara, ODT i Osnovnog suda

by Ivanka Leković | 23:10:2018 | 13:47:32

U hotelu „Princess“ danas je održan radni sastanak novinara i predstavnika Osnovnog državnog tužilaštva i Osnovnog suda iz Bara, čiji je cilj bio poboljšanje saradnje i predlaganje konkretnih mjera koje će doprinijeti boljem izvještavanju na temu sudskih procesa.
 
Sastanak je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava-CEDEM, kao dio projekta „Unapređivanje praksi lokalnih medija u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala“, koji finansijski podržava Ambasada SAD u Crnoj Gori.
 
Marko Pejović iz CEDEM-a istakao je na prethodnim sastancima, u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici, se da je Tužilaštvo otvorenije za komunikaciju.
 
Gordana Planinić, koja vrši dužnost PR Osnovnog suda u Baru istakla je da je zakonski okvir za pružanje informacija sudski poslovnik, a da je u okviru portala sudovi.me dostupan i raspored suđenja i pravosnažne odluke. Dosadašnju saradnju ocijenila je zadovoljavajućom, ističući da “nije i ne može svaka informacija biti dostupna medijima i javnosti”, pogotovo kada se radi o maloljetnicima. Takođe, istakla je i da pritvor nije kazna “već procesna mjera za nesmetano vođenje krivičnog postupka”. Po njenom mišljenju, edukacija medija i otvorenost sudova najbolji su put dobre saradnje.
 
PR Osnovnog državnog tužilaštva, Radovan Đurišić, kazao je da postoji Pravilnik o odnosu prema medijima, a po prirodi stvari, prva faza istrage uglavnom je i najinteresantnija medijima.
 
Da je saradnja dobra, ali i da je potrebna edukacija i poštovanje novinarskog kodeksa s jedne, a i prava javnosti da zna sa druge strane, potvrdili su i novinari “Večernjih novosti”, “Vijesti”, “Dana”, Radio Bara i TV Corone.