Društvo

Procedura legalizacije bespravnih objekata je u toku

by Vesna Šoškić | 24:10:2018 | 13:26:32

U Sekretarijatu za uređenje prostora u Opštini Bar potvrdili su Radio Baru i Bar infu da je procedura obrade podnijetih zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata u toku i da će svaki podnosilac, pojedinačno, biti obavješten koju dokumentaciju je potrebno dodatno priložiti i u kom roku.
  
Opštini Bar, odnosno nadležnom Sekretarijatu, je do 16. jula,  do kada je Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, trebalo podnijeti zahtjev za legalizaciju bespravnih objekata ili njihovih djelova , predato 8.350 zahtjeva.  Do 18. oktobra za 1017 objekata dostavljeni su i ovjereni geodetski elaborati.
 
Povodom dileme koja se pojavila među građanima, da li je do 15.oktobra trebalo podnijeti elaborate i ostalu dokumentaciju, u Sekretarijatu su pojasnili da rokova nema, da niko nije zakasnio u tom dijelu i da će svi podnosioci pojedinačno biti obaviješteni što moraju dostaviti od potrebne dokumentacije. Vlasnici mogu, pojašnjavaju iz Sekretarijata, i prije nego što budu obaviješteni od obrađivača predmeta, predati dokumentaciju ukoliko je kompletiraju.
 
Osim ovjerenih geodestskih elaborata trebalo bi da dostave i notarsku izjavu i ažurne listove nepokretnosti.
 
Od 1017 kompletiranih zahtjeva, 616 se odnosi na nepokretnosti koje su u zahvatu postojećih detaljnih planova i koje mogu biti predmet dalje analize i postupka, dok će za ostale procedura legalizacije biti prekinuta do usvajanja Plana generalne regulacije, čija je izrada u nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma.
 
Za dalje postupanje neophodno je nadležnom organu Opštine, zbog identifikacije nepokretnosti, dostaviti i orto-foto snimak preklopljen sa ažurnim katastarskim planovima.
 
Da li objekat ispunjava kriterijume za legalizaciju, da li će zahtjev biti odbijen i postupak prekinut, zavisi prvenstveno, od imovinskih i urbanističkih uslova i o tome će biti odlučivano u svakom slučaju pojedinačno,uzimajući u obzir sve zakonom propisane parametre i okolnosti, kazali su nam u opštinskom Sekretarijatu za uređenje prostora.