Društvo

Vodovod omogućio povoljan reprogram duga potrošačima

by Vjera Knežević Vučićević | 25:10:2018 | 14:38:56

Vodovod i kanalizacija od 1. novembra pokreće akciju “Budi odgovoran - odaberi svoju ratu” sa ciljem da se potrošačima omogući da pod povoljnim uslovima reprogramiraju svoj dug i da na taj način izmire dugovanja za utrošenu vodu i izbjegnu troškove prinudne naplate-  najavljuju iz ovog privrednog društva.
 
Akcija će trajati do 31. decembra.
 
“Polazeći od činjenice da ekonomska situacija u kojoj se nalaze naši sugrađani nije na zavidnom nivou, a s druge strane postupajući odgovorno u cilju održavanja sistema vodosnabdijevanja koje podrazumijeva odvajanje značajnih finansijskih sredstava za konstanta ulaganja, kreirali smo riješenje za koje smatramo da će naši potrošači prihvatiti u velikoj mjeri. Program reprograma koji smo kreirali omogućava potrošačima da odaberu fiksnu mjesečnu ratu već od 15 eura. Dodatne povoljnosti su da nije potrebno platiti prethodni račun, već iznos prve rate kao i da potpisivanjem reprograma potrošači izbjegavaju obračunavanje kamate u narednom periodu”, objašnjava direktorka komercijalnog sektora Milena Đonović.
 
Ona je istakla da su “u nastojanju da se ostvari što veći stepen naplate potraživanja, a pri tom izgradi održivi sistem vodosnabdijevanja, formirane tri ekipe koje će raditi i u poslijepodnevnim časovima, isključivati potrošače koji duguju i uklanjati nelegalne priključke sa mreže.
 
Iz Vodovoda izražavaju zahvalnost potrošačima koji redovno izmiruju obaveze i koji, kako naglašavaju “predstavljaju našeg najpouzdanijeg partnera na putu kreiranja stabilnog, modernog i efikasnog sistema vodosnabdijevanja opštine Bar”.