Društvo

VIDEO: Domaćinstva Vodovodu duguju 3.000.000 eura

by Vesna Šoškić, kamera i montaža Adi Karađuzović | 26:10:2018 | 15:36:43

Preduzeće “Vodovod i kanalizacija” doo , 1. novembra pokreće akciju “Budi odgovoran - odaberi svoju ratu”, koja će potrošačima iz kategorije domaćinstava omogućiti da dugovanja izmire u više rata. Ukupna potraživanja ovog preduzeća prema domaćinstvima iznose 3.000.000€. Stimulativne mjere predviđene su i za redovne platiše.

 
Akcija “Budi odgovoran - odaberi svoju ratu”, koja  će trajati do 31. decembra, omogućava potrošačima da pod povoljnim uslovima reprogramiraju svoj dug i izbjegnu troškove prinudne naplate, kao i isključenje sa vodovodne mreže.
 
“Polazeći od činjenice da ekonomska situacija u kojoj se nalaze naši sugrađani nije na zavidnom nivou, a s druge strane postupajući odgovorno u cilju održavanja sistema vodosnabdijevanja, koje podrazumijeva značajna finansijska sredstva, kreirali smo rješenje koje je veoma povoljno i koje će, nadamo se, prihvatiti veliki broj naših sugrađana. Potrošači mogu odabrati fiksnu mjesečnu ratu počev od 15€, zavisno od iznosa koji se reprogramira”, kazala je za Radio Bar i Bar Info Milena Đonović, direktorica Komercijalnog sektora u preduzeću "ViK" d.o.o.
 
 Ona je najavila još neke olakšice za dužnike, ali i stimulativne mjere za redovne platiše.
 
“Dodatne povoljnosti su da potrošači nijesu u obavezi da plate posljednji račun, već samo iznos prve rate, a potpisivanjem ugovora o reprogramu izbjegavaju i obračunavanje kamate u narednom periodu. Svi koji redovno plaćaju račune za utrošenu vodu, do 20. u mjesecu, imaće 5% popust”, istakla je Đonović, koja se zahvalila potrošačima koji redovno izmiruje obaveze, jer oni, kako je kazala "predstavljaju našeg najpouzdanijeg partnera na putu kreiranja stabilnog, modernog i efikasnog sistema vodosnabdijevanja opštine Bar".
 
Dugovanja barskih domaćinstava za utrošenu vodu iznose 3.000.000€, odnosno 70 % ukupnih potraživanja ovog preduzeća.
 
“Procentualno , prema posljednjim analizama našeg preduzeća, od 100 do 500€ duguje 32,56% potrošača, od 500 do 1.000€ njih 20,23%, od 1.000 do 3.000€ 27,35%, a preko 3.000€ duguje 14,39% domaćinstava”, kazala je direktorica Komercijalnog sektora Milena Đonović, koja je uputila apel sugrađanima da iskoriste najavljene povoljnosti i izbjegnu restriktivne mjere.
 
O svim detaljima akcije "Budi odgovoran - odaberi svoju ratu" zainteresovani se mogu informisati u korisničkom servisu preduzeća ili na web stranici preduzeća "Vodovod i kanalizacija”.