Društvo

Oktobar u znaku brige o mentalnom zdravlju

by Silvija Vukelić | 31:10:2018 | 18:50:54

U cilju unaprijeđenja položaja osoba koje imaju problema sa mentalnim zdravljem, kao i podizanja svijesti javnosti o značaju zaštite mentalnog zdravlja Caritas je tokom oktobra realizovao kampanju "Može da se desi svakome".
 
“Naša namjera je bila da utičemo na javnost, da približimo ljudima sa čime se sve suočavaju osobe koje imaju problema sa mentalnim zdravljem i da utičemo na stigmu i predrasude koje u našem društvu postoje prema mentalnim oboljenjima. Mentalni poremećaj može da se desi svakome, u bilo kom trenutku, nezavisno od bilo kakvih karakteristika i predispozicija, jer on ne bira koga će da pogodi i kada”, kaže Sanja Rakić PR Caritasa BN.

 
Ona je podsjetila da su se uoči i 10. oktobra - Svjetskog dana mentalnog zdravlja, njihove aktivnosti intezivirale, te su tada kampanje u Baru i Beranama realizovane u centru grada. Potom su aktivisti Caritasa posjetili i Dom starih u Bijelom Polju, gdje su sa korisnicima ove ustanove razgovarali o značaju očuvanja mentalnog zdravlja. Centralni događaj kampanje bila je međunarodna konferencija "Razvoj i promocija servisa podrške u zajednici koje imaju problema sa mentalnim zdravljem" koja je organizovana u Podgorici , a okupila je stručnjake iz oblasti brige o mentalnom zdravlju iz Crne Gore i Italije.
 
Koordinator aktivnosti Caritasa BN Marko Đelović ističe da se godinama unazad zalažu za proces deinstitucionalizacije i promovisanje razvoja servisa podrške u zajednici za osobe koje imaju poteškoća sa mentalnim zdravljem.

 

“Razvoj servisa podrške u zajednici će omogućiti da se određeni broj osoba, koji više nemaju dominantno medicinskih potreba, izmjesti iz ustanova i vrati u lokalnu zajednicu. Novi servisi podrške za osobe koje imaju poteškoća sa mentalnim zdravljem će omogućiti da se smanji broj hospitalizovanih osoba. U tom smislu u narednom periodu Caritas će pilotirati servis kućnih posjeta za osobe koje imaju problema sa mentalnim zdravljem u opštiama Bar, Kotor i Podgorica”, kazao je Đelović i dodao da u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje odraslih rade na razvoju programa obuke za profil personalnog asistenta za ovu ciljnu grupu.

 
“Prema tom programu realizovaće se obuka za 20 osoba, čime će se obezbijediti da, kroz servise podrške u zajednici,stručno osoblje pruža pomoć i podršku osobama koje imaju poteškoća sa mentalnim zdravljem", objasnio je Đelović.
 
Aktivnosti usmjerene na promociju mentalnog zdravlja realizovane su u okviru dva projekta. Prvi je projekat “ SOCIETIES” koji realizuje Caritas Crne Gore a koji je finansira Evropska unija. U njegovoj realizaciji učestvuje Caritas Srbije kao nosilac projekta, zajedno sa još petnaest organizacija partnera iz zemalja jugoistočne Evrope i Italije. Drugi je projekat "Promocijom zdravlja protiv socijalne isključenosti osoba koje imaju problema sa mentalnim zdravljem" . Implementiran je u partnerstvu sa Caritasom Italije, a finansijska sredstva su obezbjeđena iz fondova njemačke karitativne organizacije “Renovabis”.