Društvo

VIDEO: Svako dijete treba porodicu

by Vesna Šoškić, kamera Adi Karađuzović, montaža Zoran Milošev | 01:11:2018 | 22:49:51

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u saradnji sa Centrom za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, u okviru Dana otvorenih vrata, organizovalo je večeras u Baru predstavljanje kampanje “Svako dijete treba porodicu”, kojom je iznova promovisan značaj hraniteljskih porodica za djecu koja su uskraćena roditeljske ljubavi i toplog porodičnog doma.
 
Od kada je, prije pet godina, ustanovljen sistem porodičnog, nasuprot institucionalnom smještaju, gotova sva djeca iz Bara, koja su bila štićenici Doma u Bijeloj, nastavila su život u porodičnom okrilju.

 
Zdravo odrastanje djeteta podrazumijeva toplo porodično okruženje, koje na najbolji način podstiče pozitivan fizički, mentalni i emocionalni razvoj. Nažalost, mnogo je mališana koji djetinjstvo provode u domovima za napuštenu djecu, bez roditeljske ljubavi i pažnje.
 
Projekat hraniteljskih porodica pruža adekvatnu alternativu i pokazao se veoma uspješnim, kazao je za Radio Bar i Bar Info Slobodan Đonović, direktor Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj.
 
“Mi smo izuzetno zadovoljni projektom koji sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog saradnja, uz podršku UNICEFA, jer konkretno, trenutno u Domu u Bijeloj imamo samo jedno dijete iz Bara i, nadamo se, da ćemo i za njega uskoro obezbjediti hraniteljski dom .Podsjećam, prije pet godina kada smo ušli u proces deinstitucionalizacije, imali smo više od 30-oro djece u Domu", naglasio je Đonović, koji je objasnio da Centar za socijalni rad i njegovi stručnjaci redovno obilaze hraniteljske porodice da bi im pružili podršku i uvjerili se kakvi su uslovi boravka i smještaja djece.
 
 U Baru ima 18 hraniteljskih porodica, od kojih su tri nesrodničke.
 
Selvija Topuzović, koja ima troje djece, primila je u svoj dom prije četiri godine napuštenog dječaka i djevojčicu. Ona ističe da se na to odlučila isključivo srcem, dobila podršku supruga i trojice svojih sinova, i danas je ponosna i srećna što je uspjela da djecu koja su prošla kroz traumatično životno iskustvo, vaspita na pravi način, usmjeri, a prije svega pruži ljubav i toplinu.

 
“Kada sam čula za ovaj projekat, došla sam sa svojom djecom na jednu sličnu promotivnu kampanju kako bi se upoznali sa pojedinostima. Složili smo se suprug, djeca i ja da budemo hraniteljska porodica, jer volimo da pomažemo i učinimo nešto humano. Smatram da smo dobro vaspitali našu djecu i da isto tako možemo doprinjeti zdravom i ispravnom odrastanju djece koja su iz Doma došla kod nas. Djevojčica je imala 13, a dječak 10 godina. Prezadovoljni smo", kaže Selvija Topuzović, koja naglašava da oni osjećaju i pokazuju prema njima ljubav i zahvalnost, kakvu, ponekad ne očekuju ni od sopstvene djece.
 
Andrijana Raković, psihološkinja u Centru za socijalni rad, objasnila je koji su kriterijumi da bi neko mogao da postane hranitelj.
 
“Hraniteljstvo je veliki izazov, kompleksan i odgovoran.Hranitelj može biti par ili pojedinac, punoljetan, psiho-fizički zdrav sa odgovarajućim materijalnim uslovima. Neophodno je ispuniti još niz formalnosti, ali ono što je najvažnije i što prvenstveno ocjenjuje stručni tim, jeste motivacija, koja nikako ne bi trebalo da bude novčana nadoknada, već isključivo želja i spremnost da se takvoj djeci pruži ljubav, sigurnost i toplina porodičnog doma", istakla je Raković.
 
U procesu hraniteljstva neophodna je psiho-socijalna podrška i hraniteljima i djeci, koja, uglavnom potiču iz disfunkcionalnih ili porodica koje su zadesile velike tragedije, naglasila je Vesna Jukić, socijalna radnica.

“Na licima djece koja su smještena u domove nema osmjeha, ali ni plača, jer oni su poslije očaja i usamljenosti sa kojima su suočeni, prestala i da plaču. Nije lak proces prilagođavanja ni za njih, ni za hraniteljsku porodicu, zato se naš stručni tim trudi da zajednički prevazilazimo teškoće", kazala je Vesna Jukić.
 
Kampanji "Svako dijete treba porodicu", dala je podršku i potpredsjednica opštine Bar, mr Tanja Spičanović, koja smatra da je hraniteljtvo jedno od najčovječnijih i najhumanijih djela.

 
“Hraniteljstvo je važan socijalni servis koji zajednica može da pruži. Ovo je značajna i osjetljiva tema koja zahtijeva široku edukaciju i interdisciplinaran pristup, kako bi se na pravi način približila građanima i kroz informisanost razbile predrasude i, što je najvažnije shvatio njegov značaj. Jer, radi se o djeci koja su ostala bez onog najvažnijeg, a to je roditeljsko staranje", kazala je mr Tanja Spičanović.
 
Hranitelji imaju pravo na novčanu naknadu koja za smještaj iznosi 250 €, podršku 75 €, a za intenzivnu ili dodatnu podršku, procentualno, zavisno od visine troškova smještaja korisnika u javnu ustanovu, što za jednog štićenika iznosi 125 €, a svakog sljedećeg 62,5 € mjesečno, kada je na smještaju više od jednog djeteta. Korisnici imaju pravo na dječji dodatak - 40 €, besplatan odmor i udžbenike, subvencije za struju i vodu...