Društvo

Istraživači nafte nude ribarima 175.000 eura, oni ne pristaju

| 05:11:2018 | 11:25:45

Pored najavljene gradnje vrtića u dvorištu Gimnazije / Ekonomske škole, o kojoj će se raspravljati na lokalnom parlamentu, “goruća” tema dana u našem gradu je i planirano istraživanje nafte i gasa u podmorju kod Bara. Tri broda za tu namjenu su već usidrena u Port of Adria, a održana je i javna rasprava o elaboratu grčke naftne kompanije “Energean” o procjeni uticaja na životnu sredinu tokom 3D seizmičkog istraživanja u podmorju Crne Gore u blokovima 26 i 30.
 
Po već ustaljenoj praksi kad su javne rasprave u pitanju, na ovom skupu u sali Opštine Bar bilo je svega nekoliko ribara i građanskih aktivista koji su se usprotivili ovakvom ispitivanju podmorja, ocijenivši ga “veoma rizičnim sa više aspekata”. Organizatori su na primjedbe o skrivanju rasprave od očiju javnosti rekli da su obavijestili sve medije i NVO, da bi se ispostavilo da je obavještenje objavljeno na sajtu Ministarstva ekonomije i u “Pobjedi”.
 
Radio Bar, kao zvanični opštinski medij, nije dobio poziv za javnu raspravu.
 
Na ovom skupu ispred Agencije za zaštitu životne sredine bio je Nikola Raičević, a iz “Energeana” Adonis Nikolopulos.
 
Kompanije koje treba da počnu sa istraživanjem nafte i gasa u crnogorskom podmorju kod Bara ponudili su crnogorskim ribarima koje imaju dozvole za to područje obeštećenje od 175 hiljada eura jer će u periodu takom istraživanja na tim lokacijama biti zabranjen ribolov. Predstavnici ribara odbili su tu ponudu, smatrajući da je premala jer će doći do pada ribljeg fonda u dužem periodu.
 
Italijansko-ruski konzorcijum Eni Novatek dobio je koncesiju za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, a 3D seizmička istraživanja biće na oko 1.200 kvadratnih kilometara površine morskog dna u crnogorskom dijelu Jadranskog mora. Predstavnici “Energeana” su prikazali obrazac po kojem će računati novčanu naknadu za ribare, radi nadoknade njihovih gubitaka tokom istraživanja, i pomenuli da ribari u vezi sa tim pregovaraju i sa kompanijom “Eni-Novatek”.
 
Potpredsjednik Nacionalnog udruženja ribara Dragoljub Bajković rekao je “Vijestima” da konzorcijum “Eni” nudi 175.000 eura za 127 ribara u omjeru 1:6, pa bi 102 mala ribara dobili do 1.500 eura, a 24 velika ribara do 6.000 eura za oko mjesec dana, koliko zbog istraživanja ne bi mogli odlaziti u ribolov. On je rekao da neće prihvatiti ovakvu procjenu, već će tražiti da se sagleda i period nakon završetka ispitivanja.
 
“Takva nadoknada je neadekvatna za štetu koju će da nam nanesu, posljedice ispitivanja ćemo trpjeti narednih 4-5 godina. Rečeno je da ispaljivanja vazdušnih ‘topova’ pod morem dostiže snagu od 262 decibela, a biće svakih 20 sekundi. Brod sa kojeg će biti ispaljivani kreće se brzinom od dvije i po do četiri milje i pokriva kompletno podmorje iznad kojeg pređe a ima osam kablova koje vuče za sobom. Centralni su dugi od 7 do 10 kilometara, bočni oko pet, a te podvodne eksplozije direktno utiču i na plankton i na mlađ ribe, na kompletni živi svijet - svu bijelu ribu i gambore, rakove, kozice, listove, grdobe, raže, sve ribe koje se zatrpavaju u mulju, pa još i crve i korale, muzgavce i hobotnice koji služe kao hrana ribi”, rekao je Bajković.