Društvo

Izabrani upravni odbori i opštinske komisije

by Ilija Kovačević, photo Adi Karađuzović | 05:11:2018 | 15:23:47

Danas je nastavljena je i završena četvrta sjednica SO Bar, prekinuta devetog oktobra.
 
Poslije konstatovanja ostavke na odborničko mjesto Božidara Čarmaka sa izborne liste “Marko Milačić – Prava Crna Gora”, mandat je verifikovan Maji Šoškić sa iste liste. Nakon toga se prešlo na petu tačku dnevnog reda “Izbor i imenovanja”.
 
Odbornik Miloš Šušter je proceduralno zatražio da se ova tačka dnevnog reda odloži kako bi se detaljnije upoznali sa predloženim kandidatima, dok je Vasilije Lalošević kazao da je “bilo elementarno korektno da se po jedno mjesto u UO ponudi opoziciji, više zbog lijepe komunikacije nego političke priče”.

 
Uvodno izlaganje po ovoj tački imala je Branka Nikezić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, kao dio radnog tijela Skupštine, da bi se poslije objedinjene uvodne riječi prešlo na usvajanje Odluka.  Jednoglasno je imenovana Opštinska izborna komisija u stalnom sastavu, a za predsjednika je izabran ponovo Dragan Simović, dok je Slobodan Đonović zamjenik predsjednika. Za članove su imenovani Svetlana Gažević, Marko Radulović, Milan Minić i Samir Duraković, dok su zamjenici članova Marija Tošković Kaluđerović, Goran Šljivančanin, Ivana Martinić i Vuk Vujović.
 
Imenovana je i Komisija za odabir projekata valorizacije kulturne baštine na teritoriji Opštine Bar u sastavu: dr Anastazija Miranović - predstavnik Narodnog muzeja Crne Gore, Svetlana Gažević - dipl. pravnik, predstavnik Opštine i Nikoleta Nikčević – predstavnik Turističke organizacije Bar. Za ovu odluku su glasala 24 odbornika, dok je šest bilo protiv.

 
Potom je sa 24 glasa “za” i pet “protiv” imenovana Komisija za praćenje, implementaciju Odluke o utvrđivanju osnove kriterijuma za finansiranje aktivnosti u sportu iz budžeta Opštine Bar i odlučivanju po prigovorima na odluke o finansiranju programa rada sportskih klubova u sastavu: Goran Simić - predsjednik, Miloš Fuštić, Aleksandara Grabež, Božidar Janković i Sonja Simonovska - članovi.
 
U sljedećoj odluci, razriješen je dužnosti člana u Odboru za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Radomir Novaković zbog prestanka odborničkog mandata, a na njegovo mjesto je imenovan Stevo Novaković, nakon čega su razriješeni dužnosti stari i imenovani novi upravni odbori u DOO.
 
U Odbor direktora doo Komunalne djelatnosti izabrani su Zarija Franović, Pešo Glavanović, Ivana Tomašević, Milenko Obradović i Dejan Rešetar. Za ovu odluku je glasalo 25 odbornika, dok su tri bila protiv.
 
U Odboru direktora doo Vodovod i kanalizacija su Nedeljko Lale Čović, Bećir Berjašević, Nedeljka Orlandić, Marko Nišavić i Ljubomir Vukoslavčević.Odluka je donešena sa 24 glasa "za", nijedan "protiv", nijedan uzdržan. 

 
U Odbor direktora doo Sportsko-rekreativni centar Bar imenovani su Alen Nikezić, Moris Lazarević, Nikola Papić, Enes Metović i Saša Boltić.Odluka je donešena sa 24 glasa "za", nijedan "protiv", nijedan uzdržan.
 
Novi Odbor direktora je i u doo Lovstvo: Reka Ličina, Almir Metanović, Ljubomir Đurović, Mario Vučetić i Ahmet Šabović.
Imenovan je i novi UO JP Kulturni centar Bar u sastavu: Ksenija Popović, Ramiza Kalamperović, mr Miro Kruščić, Slavica Adžić i Ana Vukazić.Obje odluke su donešene sa 24 glasa "za", nijedan "protiv", nijedan uzdržan.
 
Sjednica je završena postavljanjem odborničkih pitanja.