Društvo

Okrugli sto Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj

by Silvija Vukelić | 10:11:2018 | 00:27:02

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj danas je u hotelu „Sidro“ organizovala okrugli sto na temu “Servis personalnih asistenata za slijepa i teže slabovida lica” u sklopu projekta „Servis podrške slijepim licima“, koji finansira Evropska unija kroz program „Societies“, posredstvom Caritasa Crne Gore.
 
„Cilj projekta ’Servis personalnih asistenata’ je povećanje socijalne inkluzije osoba sa smetnjama vida kao i njihove samostalnosti dostojanstva i samopouzdanja. Servis je doprinio njihovoj mobilnosti, ali i sve većoj prisutnosti u zajednici“, kazao je Veselin Joketić, predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj.
 
Od 2014. godine je kroz javne radove na šest mjeseci ovaj servis finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore, potom Caritas kroz projekat „Servis podrške slijepim licima“ koji se završava ovog mjeseca, ali kako smatra Joketić, trebalo bi iznaći trajno rješenje kako finansiranje ovog, slijepim i slabovidim licima neophodnog servisa, ne bi zavisilo od projekata i donacija.
 
„Za jednog personalnog asistenta, koji bi bio u radnom odnosu na godišnjem nivou, trebalo bi izdvojiti 7500 hiljada eura, kada bismo uzeli prosječnu zaradu za lice sa srednjom stručnom spremom. Nismo za to da se dodjeljuju asistenti na sat, dva, pet... Mislim da zaposlenje asistenta na osam sati može da pruži asistenciju za više korisnika i da bude od višestruke koristi i organizaciji i njenim članovima. Trenutno jedino Opštinu Bar prepoznajemo kao partnera za realizaciju ove inicijative“, zaključio je Joketić.
 

Potpredsjednica Opštine Bar Tanja Spičanović pohvalila je uspješnu realizaciju projekta i kazala kako očekuje da će biti nastavljen. Ona vjeruje da će se iznaći način da servis personalne asistencije za ne samo slijepa i slabovida lica, već i ostale kategodije osoba sa invaliditetom, i dalje bude mehanizam podrške.
 
„Kao Lokalna samouprava u ovom sazivu spremni smo da svaku inicijativu koja dolazi od civilnog sektora i organizacija doživimo kao svojevrsni korektiv našem upravljanju. U tom domenu dakle, očekujemo vaše konkretne inicijative i prijedloge kako bi mogli zajednički da ih realizujemo. Smatram da imamo sve potencijale, ljudske i kadrovske i materijalne, da možemo da to iznesemo na pravi način. Izražavam spremnost i otvorenost lokalne samouprave da čujemo predloge i inicijative“, kazala je Spičanović.
 
Direktor Caritasa Crne Gore Marko Đelović govorio je o detaljima regionalnog projekta „Pomoć organizacijama civilnog društva za sticanje tehničkih vještina, inkluzija osoba sa invaliditetom i dostizanje standarda EU u Jugoistočnoj Evropi“, ali i takođe izrazio nadu da će u saradnji sa institucijama iznaći neko dugoročnije rješenje za dobrobit OSI.
 

Na okruglom stolu svoja zapažanja saopštili su i učesnici projekta „Servis personalnih asistenata“. Ovo je bila prilika i da problematiku iz svojih udruženja predoče Slobodan Vuković iz „Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama“, te Nataša Borović i Slavko Vučićević iz Udruženja paraplegičara Bar, te Lorena Srećković iz OŠ „Jugoslavija“ koju pohađa 59-oro djece sa oštećenjem vida.
 
Slobodan Vuković iz Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama interesovao se što se dešava sa izgradnjom Dnevnog centra za koji je još 2009. opredijeljeno 217 hiljada eura. Slavko Vučićević je podsjetio kako je Udruženje paraplegičara formirano 2004, da broji 70 članova, ali nemaju prostorije za rad. Nataša Borović je navela kako su organizacije za osobe sa invaliditetom koje djeluju u Baru veoma uspješne, te da bi njihovi rezultati i složnost ka zajedničkom cilju trebalo da pokažu kako izgleda pokret za unapređenje položaja OSI.