Društvo

Kreće javna rasprava o Budžetu za 2019.

by Željko Milović | 12:11:2018 | 19:00:48

Predsjednik Skupštine opštine Bar Mićo Orlandić utvrdio je Nacrt Odluke o budžetu Opštine Bar za 2019. godinu, koji se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 9. novembra 2018. godine.
 
Javnu raspravu organizuju Sekretarijat za ekonomiju i finansije i Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar.
 
Javne rasprave
 
14. novembar:
MZ Ostros i MZ Šestani - 11:00 u prostorijama MZ Ostros
MZ Crmnica - 14:00 u prostorijama MZ Crmnica Virpazar
MZ Spič Sutomore - 18:00 u prostorijama MZ Spič - Sutomore
 
15. novembar:
MZ Stari Bar - 16:00 u prostorijama MZ Stari Bar
MZ Mrkojevići - 18:00 u prostorijama MZ Mrkojevići Pečurice
 
16. novembar:
MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V - 16:00 u sali SO Bar
MZ Bar I, MZ Šušanj - 18:00 u sali SO Bar
 
Stručna javna rasprava je na programu 19. novembra u 12:00 u sali SO Bar.
 
Uvid u Nacrt Odluke o budžetu Opštine Bar za 2019. godinu zainteresovani građani mogu izvršiti u prostorijama mjesnih zajednica i mjesnih kancelarija, Sekretarijatu za ekonomiju i finansije i Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kao i na sajtu Opštine Bar: www.bar.me.
 
Primjedbe, prijedlozi i sugestije na nacrt Odluke o budžetu Opštine Bar za 2019. godinu mogu se dostaviti Sekretarijatu za ekonomiju i finansije i Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije, neposredno na šalteru građanskog biroa Opštine Bar, putem pošte - Bulevar Revolucije broj 1 ili  putem e-mail-a: ekonomija.finansije@bar.me i agencija@bar.me, zaključno sa 24. novembrom 2018. godine.