Društvo

VIDEO: Okončana rasprava, u četvrtak izjašnjavanje oko vrtića

by Vesna Šoškić, kamera i montaža Adi Karađuzović | 12:11:2018 | 20:54:37

Izjašnjavanje odbornika barske Skupštine o inicijativi građana da vrtić ne bude građen na previđenoj lokaciji u centru grada, između OŠ “Blažo Jokov Orlandić” i Gimnazije / Ekonomske, odloženo je za četvrtak, 15. novembar.
 
Danas je to bila jedina tačka dnevnog reda vanredne Skupštine, koju je zakazao predsjednik parlamenta Mićo Orlandić.

 
Iako je Odbor za statut i propise SO Bar građansku inicijativu ocijenio nestatutarnom, odbornici su, ipak, danas raspravljali o argumentima “za” i “protiv” gradnje vrtića na planiranoj lokaciji.
 
Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević ponovio je ranije izrečenu ocjenu da je građanski aktivizam kao korektiv vlasti, poželjan.
 
“Ovim vanrednim zasijedanjem SO otvorili smo vrata građanskoj inicijativi, kako bi kroz analitički pristup, bez emocija, razmijenili argumente i javnosti prezentirali sveobuhvatnu i jasnu informaciju o svim aspektima gradnje vrtića, koji je nužno potreban našem gradu”, kazao je prvi čovjek barske opštine Dušan Raičević.

 
 
Uz isticanje da nijesu protiv izgradnje vrtića, već isključivo protiv njegove gradnje na planiranoj lokaciji, Aleksandra Leković, predstavnica tzv. Građanske inicijative, navela je niz argumenata u prilog toj tezi, prvenstveno da je takva odluka nezakonita.
 
“U članu 3 Odluke o donošenju izmjena i dopuna DUP-a Topolica 1, od 29. 09. 2009. godine je navedeno da se plan donosi za period prve etape realizacije Generalnog urbanističkog plana Bara, 2008-2010, što znači da je do kraja 2010. godine trebalo da bude sprovedena kompletna procedura koja prethodi izdavanju građevinske dozvole, kao i da bude donesena građevinska dozvola”, kazala je Aleksandra Leković, koja je istakla da predviđena lokacija nije u skladu ni sa Pravilnikom o osnivanju obrazovnih ustanova, koji propisuje da srednjoškolska dvorišta moraju imati najmanje 20 m2 po učeniku u jednoj smjeni, da se izbjegava spratnost kod predškolskih ustanova, te da je u sklopu planiranog vrtića koncentrisan veliki broj školskih objekata, što uzrokuje sabraćajni kolaps i ugrožava bezbjednost djece i u redovnim okolnostima, a posebno u slučajevima elementarnih nepogoda.

 
Predstavnik Ministarstva prosvjete Filip Grujić naveo je da je Bar jedan od gradova sa najvećom prebukiranošću vrtića, te da bi svako odlaganje njegove gradnje lišilo barsku opštinu, na više godina, prijeko potrebnog objekta.
 
“Svi vrtići nalaze se u urbanim sredinama, jer je tu najveći broj stanovnika. Sve je rađeno u skladu sa zakonom. U vrijeme odobrenja kredita postojala je i građevinska dozvola i glavni projekat, data saglasnost MORT-a i Banke Savjeta Evrope. Nova procedura trajala bi pet godina, a sredstva od dva i po miliona eura bila bi usmjerena nekom drugom, da ne govorimo o troškovima raskida ugovora sa izvođačem”, kazao je Grujić, koji je naglasio da su netačne tvrdnje predstavnika Građanske inicijative, jer će svako dijete na otvorenom prostoru imati na raspolaganju 9,94 m2. On je pojasnio da će neka stabla biti presađena, a predviđeno je i dodatno ozelenjavanje okoline vrtića. Takođe, kazao je, novi vrtić donijeće i novih 40 radnih mjesta.
 
Branka Nikezić, predsjednica Odborničkog kluba DPS, uz opasku da je bilo neregularnosti kod sakupljanja potpisa građana, istakla je da bi konsenzusom trebalo doći do rješenja na koje niko ne bi imao primjedbe.
 
“Svakako da sve treba da bude utemeljeno u zakonu i da bi trebalo voditi računa o svim potrebnim dozvolama, saobraćaju i zaštiti životne sredine, ali kada bi se uvijek ovako opredijeljivali, svemu bismo našli mane i nijedan objekat ne bi bio izgrađen. U ovom momentu, kako je i rekla direktorica vrtića, objektom koji je pod zakupom, kod ‘Volija’, trenutno smo prevazišli problem prebukiranosti, ali ne na duži rok”, kazala je Branka Nikezić, koja je pozvala i odbornike i predstavnike građana na fleksibilnost, jer kako je kazala, pojedine grupe djece boravile su u hodnicima, bez grijanja, sa svojim vaspitačima.

 
Stefan Šušter, predsjednik Odborničkog kluba SD, rekao je kako smatra da je građanska inicijativa zakašnjela, jer je uslijedila u trenutku kada je već počela gradnja vrtića, te da je svako odlaganje štetno.
 
“U našem klubu postoji apsolutna saglasnost o gradnji vrtića, jer je potreban najužem gradskom jezgru. Sada je upisano 1391-o dijete, što obuhvata svega 45% djece. Ne dozvolimo da Bar bude grad sa najvećom prebukiranošću vrtića i da naša djeca borave u neuslovnom prostoru ili pohađaju privatne vrtiće, koji koštaju od 100-120€ . Nije tačno da će park biti uništen, jer park tu nije nikada ni postojao, a krugovi do sada nijesu korišteni za obrazovni proces, niti nastavu u prirodi. Saobraćajni problem moraju riješiti nadležne službe”, kazao je Šušter.
 
“Ostaćemo dosljedni svojoj politici da radimo u interesu građana”, poručili su iz partije “Biram Bar”.
 
“Mi smo nastali kako bi bili servis građana i kako bi naš grad promijenili nabolje. Umjesto da svi zajedno slavimo početak gradnje vrtića, građani su se podijelili oko lokacije. Naša djeca ne smiju biti taoci politike”, kazao je potpredsjednik Opštine iz “Biram Bar” Radomir Novaković Cakan.

 
“Treba pitati građane, jer nas riječ građana obavezuje. Mi, kao odbornička grupa jesmo za vrtić, ali bi trebalo razmisliti postoji li bolja lokacija, što će biti sa sredstvima predviđenim za gradnju, čempresima, parking prostorom.. .”, kazao je Stevo Novaković, odbornik “Biram Bar”.
 
Predstavnici opzicije, DF-SNP, Demokrate-URA i SDP planiranu lokaciju smatraju neadekvatnom.
 
“Pronađite novu lokaciju, prirodno je da veliki vrtić bude u razvojnom dijelu opštine, a procedure ne bi trebalo da traju, jer je ministar obećao da se dozvole neće više čekati dugo. Diskusija ne bi trebalo da bude partijsko nadgornjavanje i očekujem od odbornika vlasti da glasaju po savijesti”, kazao je Dejan Đurović (DF). Njegov kolega iz SNP Vasilije Lalošević je istakao da su predstavnici građanske inicijative napravili nešto na što bi svi trebalo da budemo ponosni i da su na toj strani najbolji đaci barske Gimnazije.

 
“Ti famozni borovi su dio našeg odrastanja i djetinjstva, a u dvorištu Gimnazije i na poznatim ‘krugovima’ stvarala se kulturna provinijencija ovog grada”, naglasio je Lalošević.
 
Dragan Tufegdžić (Demokrate) je kazao da je napravljen medijski pritisak koji je izazvao osjećaj krivice “da smo protiv gradnje vrtića. Sada se pozivate na čekanje od pet godina, a čekali smo, zbog obaranja tendera, na kojima su učestvovali članovi porodice Đukanović, nekoliko godina. Tada se nijeste pozivali na čekanje”, istakao je Tufegdžić.
 
Miloš Šušter (URA) je, nakon obrazlaganja, po njegovom mišljenju nezakonitosti odluke o gradnji vrtića na predviđenoj lokaciji, kazao: “sljedeći osnovni moto GP URA, nećemo kritikovati ništa za što nemamo prijedlog boljeg rješenja. Predlažem da se u najkraćem roku odredi nova lokacija, a za kompletnu proceduru - izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, izmjena plana javnih nabavki, pokretanje i postupak, rok za dostavljanje ponuda, vrednovanje i otvaranje, te rokovi za žalbu i odlučivanje komisije po žalbi, može biti završeno za nešto više od 111 dana, uz nejasnost koliko je vremena potrebno za pokretanje i postupak javne nabavke, što zavisi od saglasnosti kreditora na preusmjeravanje sredstava”.
 
Dragan Vojvodić (SDP) je, uz primjedbu da je ranije trebalo ukazati na nestatutarnost Građanske inicijative, kazao da će izgradnjom vrtića na planiranoj lokaciji biti narušen prostor nekoliko škola u okruženju.
 
Aleksandra Leković, u ime predstavnika Građanske inicijative je u završnoj riječi  potencirala da je Bar prepoznat kao urbanistički uređen grad i da bi tako trebalo i da ostane, a predsjednik Opštine Dušan Raičević je kazao da je formirao stručnu komisiju koja je cijenila opravdanost gradnje vrtića na spornoj lokaciji.

 
“Ocjena komisije jeste da je moguće poboljšanje funkcionisanja saobraćaja, proširenjem dijela Ulice Mila Boškovića, izgradnjom nove saobraćajnice do Doma zdravlja ili eventualno, manjeg kružnog toka. Analizirane su i druge lokacije, koje su odbijene u skupštinskoj proceduri”, kazao je Raičević, koji je najavio izmještanje objekta Gimnazije i izrazio žaljenje što je jedan važan razvojni projekat, koji nudi novu perspektivu građanima, prije svega roditeljima i djeci, doveden u pitanje.
 
“Zamislimo u kojim uslovima će, ukoliko ne bude izgrađan novi objekat, naša djeca pohađati vrtić. Ja sam kao gimnazijalac bio uskraćen za časove na otvorenom, u ‘krugovima’, a baš u ovom trenutku, u prethodnih dvadesetak dana izašli ste iz učionica. Vlaga na ulazu, u holu i učionicama Gimnazije upravo ‘dolazi’ od čempresa i to moramo imati u vidu. Trebalo bi da se isključivo vodimo razvojem, onim što rade i preporučuju stručni ljudi i izgradnjom onih kapaciteta koji nedostaju našem gradu”, zaključio je, između ostalog, u završnoj riječi predsjednik Opštine Dušan Raičević.

 
Predsjednik SO Bar Mićo Orlandić se zahvalio podnosiocima inicijatve i svim učesnicima u raspravi o temi koja je, kako je kazao, od opšteg dobra.
 
“Pokazali smo kako se demokratski razgovara o važnim razvojnim pitanjima grada”, istakao je čelni čovjek barskog parlamenta.
 
U raspravi su učestvovali i glavni projektant novog objekta vrtića Miljan Šišović i direktor Direkcije za javne radove Miomir Peruničić.
 
Predsjednik Skupštine Mićo Orlandić, nakon završene rasprave, dao je pauzu radi konsultacije predstavnika odborničkih klubova, poslije čega je obavijestio da se sjednica prekida i da će biti nastavljena u četvrtak, 15. novembra, kada se očekuje da odbornici donesu konačnu odluku o tome da li će vrtić biti građen na predviđenoj lokaciji, između Gimnazije  i OŠ “Blažo Jokov Orlandić”.