Društvo

Biolozi u posjeti preduzeću Hemosan

by Milanka Vukosavović | 19:11:2018 | 11:24:08

Aktiv biologa Bara, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, organizovao je posjetu barskom preduzeću “Hemosan”, gdje je na licu mjesta priređena radionica na temu upravljanja opasnim vrstama komunalnog otpada i kompostiranja otpada.
 
Profesorice biologije iz Bara Mirjana Vučinić (OŠ “Jugoslavija“), Marijana Vasović (OŠ “Kekec”), Dragana Vukčević (OŠ “Ante Đedović”), Milanka Škipina (OŠ “Blažo Jokov Orlandić”), Nina Žugić (OŠ “Srbija”), Aleksandra Jovović (OŠ “Meksiko”), Mirjana Vukčević (OŠ “Mrkojevići”) sa učenicima, članovima ekoloških sekcija, bile su u prilici da se upoznaju sa aktivnostima Ministarstva na uvođenju sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, kao i o dugogodišnjem radu preduzeća “Hemosan” iz Bara koje radi na upravljanju otpadom, sa akcentoma na upravljanje opasnim vrstama.

 
Zoran Nikitović, direktor preduzeća “Hemosan”, gostima je objasnio način rada ovog preduzeća, sa detaljima o recikliranju električnog-elektronskog otpada, reciklaži zauljanih voda, rafinaciji korišćenih ulja, bioremedijaciji. Ostvarena je odlična interakcija.
 
Prezentacije tokom radionice su održale Branka Milašinović, predstavnica Ministarstva i Mirjana Vučinić, predsjednica Aktiva biologa Bara. Branka Milašinović je govorila o stanju u oblasti upravljanja otpadom, potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, koji predstavlja konglomerat više vrsta od kojih su: papir, karton, plastika, metal i staklo komponente koje se mogu ponovo upotrijebiti ili reciklirati i predstavljaju značajan resurs.

 
Mirjana Vučinić je pričala o potrebi mijenjanja loših navika u upravljanju otpadom koji se proizvodi u domaćinstvima, kao i o tome da svaki pojedinac može da da lični doprinos očuvanju životne sredine, kompostirajući svoj biorazgradivi otpad. Ona je prenijela i iskustva u kompostiranju otpada u školi.
 
Učesnici radionice zaključili su da je za jačanje ekološke svijesti neophodna kvalitetna edukacija, a to  je proces koji traje i kome relevantni činioci na nacionalnom i na lokalnom nivou moraju biti veoma posvećeni.