Društvo

Svim čitaocima čestitamo Dan našeg grada!!!

by Željko Milović, photo Studio Petović | 23:11:2018 | 22:42:16

Dan Bara se obilježava u znak sjećanja na 24. novembar 1944. godine, odnosno na dan konačne slobode grada u Drugom svjetskom ratu.
 
Crmnica je oslobođena 15. septembra 1944. godine, dva mjeseca prije Bara. U gradu su već bile, u ilegali, oformljene prve institucije vlasti, koje su stvarale uslove za neometan dolazak partizanskih jedinica. U Mikulićima je 23. oktobra 1944, formirana Komanda mjesta, na čelu sa Markom Sekulićem.
 
Njemci su, poslije ofanzive saveznika u Grčkoj, imali otvorene puteve za povlačenje samo preko Crne Gore – jedan put preko Cetinja i Nikšića, drugi kroz Boku i treći preko sjevera Crne Gore. Prva bokeljska brigada, koja je nadirala ka Baru, natjerala je njemačke trupe na evakuaciju prema Skadru.
 
Njemačke trupe i dio domaćih snaga bliskih okupatoru napustili su Bar, u toku noći 23/24. novembra, rušeći veliki most na Rikavcu. Jedinice iz Mikulića i Prva bokeljska su idućeg dana ušle u grad.