Društvo

Usvojen plan rada DOO Vodovoda i kanalizacija za 2019.

| 29:11:2018 | 13:17:02

Novoformirani Odbor direktora DOO Vodovod i kanalizacija usvojio Plan rada ovog društva za 2019. godinu, na sjednici koja je održana u ponedjeljak.
 
Kako su saopštili iz tog preduzeća, izvršni direktor mr Zoran Pajović je informisao članove odbora o rezultatima rada u prethodnom periodu, sa posebnim akcentom na finansijski aspekt poslovanja društva gdje su indikatori poslovanja više nego pozitivni i po kojima društvo bilježi konstantan rast po svim parametrima.
 
“Dovoljno je samo pogledati uporedne podatke za prethodne dvije godine i uočiti da je fakturisano 12,77 odsto više utrošene vode pri čemu je ostvaren i rast naplate od 11,34 odsto u odnosu na isti period 2016. godine. Analiza tekućeg poslovanja ukazuje da će kada je riječ o tekućem mjesecu biti ostvaren rast naplate od čak 10 odsto u odnosu na novembar 2017. godine, što je podatak koji nam ukazuje da su se se sva ulaganja u tehničke kapacitete kroz nabavku novih savremenih uredjaja očitavanja i unosa stanja više nego pozitivno odrazili na rezultate u poslovanju”, kazao je Pajović, uz napomenu da je rast količina fakturisane vode i rast naplate najpouzdaniji pokazatelji da finansijski aspekti poslovanja nalaze na stabilnim osnovama i kao takvi “predstavljaju zamajac u procesu realizovanja budućih projekata u cilju daljeg jačanja našeg društva”.
 
“Posebne napore stručni timovi DOO Vodovod i kanalizacija, ulažu u modernizaciju procesa očitavanja utrošene vode u okviru kojih je realizovana ugradnja preko 400 najmodernijih vodomjera na daljinsko očitavanje, a sve u cilju modernog, pravovremenog i preciznog očitavanja utrošene vode. Činjenica je da da najveći problemi u naplati počivaju na objektivnoj okolnosti da se veliki broj stambenih objekata u našoj opštini koristi za tzv. vikend ili sezonsko stanovanje što dovodi do toga da se ne mogu redovno očitavati i gdje se ne mogu primjenjivati mjere pravoremenog uskraćivanje isporuke vode, koje su praksi pokazalo kao najeefikasniji način naplate neizmirenih obaveza. Planom rada za 2019. predviđeno je niz stručno tehničkih mjera da bi se dugoročno i sistemski riješili gore navedeni problemi. Naime DOO Vodovod i kanalizacija je sproveo pilot projekat u okviru kojeg su ugrađivani vodomjeri sa radio modulom i RF ventilima za daljinsko otvaranje i zatvaranje protoka vode u stanovima i rezultati su više nego odlični. Stoga se kao jedino racionalno riješenje samo nameće, i za šta su planom za 2019. godinu predvidjeni finansijski preduslovi, da je potrebno ugraditi vodomjere na daljinsko očitavanje, sa RF ventilima koji omogućavaju daljinsku kontrolu isporuke vode u svim stanovima i objektima gdje postoji tehnička mogućnost čime bi se gradsko jezgro u potpunosti modernizovalo kada je riječ o isporuci vode i naplati potraživanja”, rekao je Pajović.

 
On je naglasio da je u potpunosti izvršena finansijska konsolidacija preduzeća što se ogleda u tome da Vodovod više nema kreditnih zaduženja, ni na kratokoročnom, ni na dugoročnom nivou, te da su stvoreni preduslovi za dalju modernizaciju preduzeća.
 
“Predvidjeno je da značajan dio finansijskih sredstava DOO Vodovod i kanalizacija, precizno govoreći 250.000 eura, reinvestira iz sopstvenih resursa u cilju nabavke vodomjera sa modulima za daljinsko očitavanje, RF ventila za daljinsku kontrolu protoka vode i konstantno poboljšanje stručno tehničkih kapaciteta DOO Vodovod i kanalizacija. Takođe, nastavljamo sa ulaganjem značajnih sredstava za rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže u okviru kojih je izvršena nabavka modernih pumpnih postrojenja koje se instaliraju na pozicijama Haj Nehaj i Ilino što će poboljšati vodosnabdijevanje potrošača koji se snabdijevaju preko ovih pumpnih stanica.
Posebna pažnja će se i u narednom periodu poklanjati mjerama procesa kontrole bezbjednosti vode za piće koja se distribuira našim potrošačima. U okviru ovih mjera permanentno se prati kvalitet vode s pojačanim nadzorom kroz vanredna uzorkovanja vode za piće i razvojom preciznih procedura i postupaka kada se vrši otklanjanje kvarova, sanacija dotrajalih cijevi i rekonstrukcija postojećeg cjevovoda”, kaza je direktor DOO Vodovod i kanalizacija.
 
Pajović je istakao da je ovo društvo u julu 2017. godine dobilo od MUP-a RCG riješenje o formiranju unutrašnje službe zaštite i sve potrebne saglasnosti i licence koje su im potrebne da vrše poslove zaštite za kategoriju obavezno štićenih objektata, kojih imaju jedanaest na području opštine Bar i što predstavlja važan segment u procesu zaokruženja sistema bezbjednosti složenog procesa vodosnabdijevanja.
 
“DOO Vodovod i kanalizacija je danas dostiglo visoke profesionalne standarde kada je riječ o kompanijama koje se bave distribucijom vode i održavanjem sistema vodosnabdijevanja. Uradili smo mnogo kada je riječ o uvođenju novih tehnologija u proces distribucije, očitavanje i naplate vode. Ono što je najvažnije, jeste da smo kroz predan i prilježan rad svih naših službi i odgovoran odnos naših redovnih platiša, kojima se ovim putem srdačno zahvaljujemo, stvorili finansijski stabilno, samoodrživo privredno društvo koje kao takvo može da ulaže značajna sredstva u kreiranje još održivijeg, efikasnijeg i bezbjednijeg sistema vodosnabdijevanja na području naše opštine a samim tim daje pozitivne impulse cjelokupnoj privredi opštine Bar”, zaključio je mr Zoran Pajović.